Akkoord over eerste EU-wet inzake geweld tegen vrouwen

06.02.2024 18:24

Akkoord over eerste EU-wet inzake geweld tegen vrouwen

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Vrouwen die "Stop" zeggen

"De overeenkomst van vandaag over de allereerste EU-wet ter bestrijding van geweld tegen vrouwen is een historisch moment voor vrouwenrechten in Europa," verklaarde Frances Fitzgerald MEP, EVP-fractievoorzitter en hoofdonderhandelaar van het Parlement over de nieuwe wet.

"Dankzij deze historische overeenkomst wordt cybergeweld tegen vrouwen verboden in de hele EU. Deze wetgeving betekent een cruciale stap voorwaarts in de bescherming van vrouwen tegen het maar al te vaak voorkomende digitale misbruik waar ze vandaag de dag mee te maken krijgen," benadrukte Fitzgerald.

"Dankzij de nieuwe wetgeving hoeven vrouwen in heel Europa niet langer te vrezen voor de ongeoorloofde verspreiding van hun intieme beelden, waaronder deepfakes, op het internet. Het niet-vrijwillig delen van dergelijke beelden zal worden erkend als een strafbaar feit, wat een belangrijke verschuiving betekent op het gebied van online bescherming van vrouwen," aldus Fitzgerald.

Deze richtlijn dwingt EU-lidstaten om doortastender op te treden bij het bestraffen van verschillende vormen van misbruik van vrouwen, waaronder cyberstalking. De richtlijn stelt minimumnormen vast voor een uniforme aanpak van deze misdrijven in de hele EU.

Fitzgerald toonde zich zowel trots als teleurgesteld over het resultaat van de onderhandelingen: "Hoewel we de geboekte vooruitgang vieren, moeten we erkennen dat de wet niet de uitgebreide maatregelen bevat waarop velen hadden gehoopt, met name de opname van verkrachting in de wetgeving. Dit is zeer teleurstellend", aldus Fitzgerald. "De schuld ligt volledig bij de lidstaten, met name Frankrijk en Duitsland, die zich hebben verzet tegen de opname van verkrachting."

Nathalie Colin-Oesterlé, EPP onderhandelaar voor de wet in de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Parlement, betreurt het dat de wetgeving is gereduceerd tot "een halve wet". "Vandaag, met een restrictieve definitie van verkrachting in bepaalde lidstaten, waaronder Frankrijk, zijn er zeer weinig succesvolle klachten. Het gaat erom de bewijslast te verruimen".

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud