Consumenten beschermen tegen gebrekkige en kapotte producten

12.03.2024 13:44

Consumenten beschermen tegen gebrekkige en kapotte producten

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Smartphone barstte in vlammen uit

Vandaag heeft het Europees Parlement eindelijk nieuwe maatregelen aangenomen om consumenten beter te beschermen tegen schade veroorzaakt door producten met gebreken. "Dit is een groot succes voor de EVP-Fractie. Met de herziene Richtlijn Productaansprakelijkheid stellen we benadeelden in heel Europa in staat om schadevergoeding te eisen voor schade veroorzaakt door producten met gebreken," zei Pascal Arimont, lid van het Europees Parlement, die onderhandelde over de wet in de Commissie Juridische Zaken.

"Door de bewijslast te verlichten en collectief verhaal mogelijk te maken, maakt de nieuwe wet het makkelijker voor consumenten om schadevergoeding te krijgen. Echter, gezien het strikte aansprakelijkheidsregime dat al van kracht is, moest de bewijslast voor de marktdeelnemer in redelijke mate beperkt worden," voegde Andreas Schwab, lid van het Europees Parlement, toe, medeonderhandelaar voor de EVP-Fractie in de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming.

Het politieke akkoord dat in december werd bereikt en nu in de plenaire vergadering is aangenomen, zorgt ervoor dat bedrijven een in de EU gevestigd bedrijf moeten hebben dat aansprakelijk kan worden gesteld voor letsel - zelfs als het product niet in de EU is gekocht. "Software, apps en AI zullen ook binnen het toepassingsgebied van de wet vallen, waarbij marktdeelnemers aansprakelijk zullen worden gesteld voor letsel veroorzaakt door gebreken in hun producten. Deze aanpassing aan de digitalisering, maar ook aan de circulaire economie en wereldwijde waardeketens, maakt het nieuwe wettelijke kader toekomstbestendig," aldus Arimont.

De herziene wet biedt start-ups in de digitale sector bepaalde bescherming, zodat ze uiteindelijk kunnen blijven innoveren. "We vinden een zorgvuldig evenwicht tussen de behoeften van slachtoffers van producten met gebreken en de rechtszekerheid die marktdeelnemers verdienen in de snel veranderende markten van vandaag," besloot Arimont.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud