Daphne's wet om journalisten beter te beschermen

27.02.2024 10:08

Daphne's wet om journalisten beter te beschermen

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Bescherm journalisten

De onvermoeibare inspanningen van de EVP-Fractie werpen nu hun vruchten af: vandaag zal het Europees Parlement eindelijk de 'Wet Daphne' aannemen, ter nagedachtenis aan de moedige Maltese journaliste die werd vermoord vanwege haar onderzoek. "Vandaag lossen we onze belofte in om journalisten en mensenrechtenverdedigers beter te beschermen tegen degenen die hen het zwijgen willen opleggen. Met deze nieuwe wet beschermt de EU journalisten en mensenrechtenverdedigers tegen ongegronde en onrechtmatige rechtszaken," zegt Magdalena Adamowicz, Europees Parlementslid en onderhandelaar van de EVP-Fractie over de wet, die tot doel heeft misbruik van rechtssystemen door mensen die strategische rechtszaken tegen publieke inspraak (SLAPPs) aanspannen, te voorkomen.

De nieuwe wet stelt minimumnormen voor de bescherming van mensen die betrokken zijn bij publieke participatie. De wet biedt sterke garanties tegen duidelijk ongegronde en misbruik opleverende juridische procedures met grensoverschrijdende gevolgen. De lidstaten zullen sancties kunnen opleggen aan diegenen die het rechtssysteem misbruiken voor hun eigen voordeel. Bovendien zal de eiser moeten opdraaien voor de hoge kosten van dergelijke procedures, die vaak worden gebruikt als wapen om journalisten te intimideren. "Krachtige wetgevende actie is nu nodig omdat we te lang blind zijn geweest voor de praktijk van het monddood maken van journalisten en mensenrechtenverdedigers," benadrukt Adamowicz. De nieuwe wet voorziet ook in de versnelde afhandeling van bepaalde SLAPP-zaken en de mogelijkheid tot vroegtijdige seponering, wat de lange en dure juridische procedures zal verkorten en het lijden van de slachtoffers zal verminderen.

"Deze stemming is een mijlpaal en een uiting van onze vastberadenheid als Europees Parlement om onze democratieën en vrije en open samenlevingen te beschermen. Maar het is niet het einde van onze inspanningen. We zullen met onverminderde aandacht de uitvoering van de wet in de lidstaten blijven volgen, evenals de algemene voorwaarden voor het functioneren van vrije en onafhankelijke media," besluit ze.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud