Liberalen en socialisten zijn de nuttige dwazen van Uber in de Raad

05.03.2024

Liberalen en socialisten zijn de nuttige dwazen van Uber in de Raad

De socialistische bondskanselier van Duitsland Olaf Scholz en de liberale president van Frankrijk Emmanuel Macron

Stel je voor dat je je brood verdient door ervoor te zorgen dat andere mensen op tijd komen waar ze moeten zijn of dat je door weer en wind fietst om mensen thuis eten te bezorgen. Dergelijke banen via platforms zoals Uber of Deliveroo zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Platformwerkers verdienen ons respect en onze steun, zoals alle werknemers. Toch krijgen ze alleen maar hetzelfde werk zonder betaalde vakantiedagen, een inkomen maar geen zeker leefbaar loon, en dezelfde fysieke en emotionele belasting maar geen ziekteverlof. Dat is de status quo die de blokkerende landen in de Raad van Ministers van de EU handhaven.

Tot nu toe heeft de Raad twee voorlopige akkoorden tussen de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad geblokkeerd. Opnieuw speelden Duitsland en Frankrijk een belangrijke rol in het mislukken van de richtlijn over platformwerk. De richtlijn heeft als doel het probleem van de verkeerde classificatie van de tewerkstellingsstatus van platformwerkers aan te pakken, waarbij naar schatting 5,5 van de 28 miljoen personen die platformwerk verrichten ten onrechte zelfstandige zijn. De EVP-Fractie in het Europees Parlement is altijd een zeer constructieve kracht geweest in de onderhandelingen en heeft een resultaat bereikt dat gemeenschappelijke normen creëert voor heel Europa, terwijl belangrijke bevoegdheden en specifieke details aan de lidstaten worden overgelaten. We willen schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie op onze interne markt tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat echte zelfstandigen gebruik kunnen blijven maken van alle mogelijkheden die platformwerk biedt.

Opnieuw speelden Duitsland en Frankrijk een belangrijke rol in het mislukken van de richtlijn over platformwerk.

De socialistische bondskanselier van Duitsland, Olaf Scholz, en de liberale president van Frankrijk, Emmanuel Macron, maken zichzelf tot nuttige dwazen van Uber in de Raad van de EU. Doordat Duitsland zich van stemming onthield en Frankrijk tegen de bereikte overeenkomst was, slaagden ze erin een blokkerende meerderheid te vormen. Deze beslissing is ontmoedigend en roept vragen op over hun inzet voor het welzijn van werknemers in de gig economy. Door de richtlijn tegen te houden, hebben ze in wezen de kant van de status quo gekozen, waardoor platformwerkers nog steeds kunnen worden uitgebuit en de vooruitgang naar een eerlijke en rechtvaardige toekomst van werk wordt belemmerd.

Dit is niet alleen een probleem dat betrekking heeft op deze richtlijn die bedoeld is om platformwerkers te beschermen tegen de valkuilen van schijnzelfstandigheid, maar het past in een groter geheel. Dit is een van de vele reeds overeengekomen wetten die Duitsland en Frankrijk op het laatste moment proberen tegen te houden. Hiermee gijzelen ze het Europese besluitvormingsproces voor politiek gewin en richten ze enorme institutionele schade aan die moeilijk te herstellen is. Sterk leiderschap in een verenigd, concurrerend en eerlijk Europa ziet er anders uit.

Door de richtlijn tegen te houden, hebben ze in wezen de kant van de status-quo gekozen, waardoor ze de voortdurende uitbuiting van platformwerkers mogelijk maken en de vooruitgang naar een eerlijke en rechtvaardige toekomst van werk belemmeren.

Daarom roepen we kanselier Scholz en president Macron op om hun blokkade op te heffen en een akkoord mogelijk te maken. We moeten nu prioriteit geven aan de belangen van de werknemers die de ruggengraat vormen van onze digitale economie en een toekomst van werk creëren die zowel innovatief als eerlijk is. De EVP-Fractie zal niet opgeven totdat we een akkoord bereiken dat het leven van miljoenen platformwerkers in Europa verbetert.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud