De wereld bevindt zich in een fase van grote verandering: digitalisatie, globalisering, migratie, demografische ontwikkeling, nieuwe veiligheidsuitdagingen. Deze uitdagingen hebben ook een impact op Europa, en zelfs in die mate dat het Europese project zowel intern als extern uitgedaagd wordt. Europa zal afgerekend worden op haar vermogen om te voldoen aan deze uitdagingen en het dagelijks leven van mensen beter te maken. We hebben enorme vooruitgang geboekt in zaken die de Europeanen aanbelangen: onze grenzen beveiligen, terrorisme bestrijden, investeringen een duw in de rug geven en jobs creëren. Toch moeten we ambitieus blijven - en dat zullen we.

Betaalbare energie en de strijd tegen klimaatverandering

Europa heeft steeds een leidersrol gespeeld in de strijd tegen klimaatverandering. Dat mogen we niet kwijtspelen. Daarom moeten we onze uitstootgassen terugdringen en ons gelijktijdig verzekeren van de competitiviteit van onze bedrijven en investeren in hernieuwbare energiebronnen.


De strijd tegen terrorisme

Wij waren de eerste politieke kracht die begreep hoe dringend Europa’s veiligheidsinfrastructuur opgedreven diende te worden, door zowel te werken aan maatregelen die terroristische aanvallen tegengaan alsook in te zetten op integratie en radicalisering te bestrijden.  


Een eerlijke overeenkomst voor Europa

De Europese manier van leven staat voor nieuwe uitdagingen: concurrentie die gebaseerd is op lage sociale en milieustandaarden in derde landen, evoluties in onze manier van werken die veranderd is door digitale ontwikkelingen, praktijken van belastingontwijking. De sociale markteconomie biedt hierop nog steeds de beste antwoorden.


EU-defensie

Met de verschijning van hybride oorlogsvormen, cyberaanvallen, nieuwe vormen van terrorisme en de proliferatie van nucleaire wapens, staat Europa voor haar grootste uitdaging sinds de Koude Oorlog. Europa moet volwassen worden en ophouden met te rekenen op de VS als het op haar veiligheid aankomt.


Grenzen beveiligen

Paspoortvrij reizen in de EU kan enkel als wij permanent weten wie onze buitengrenzen oversteekt. We namen de leiding in EU-inspanningen om deze buitengrenzen te beveiligen opdat Europeanen blijvend kunnen genieten van de vrijheden die zij gewoon zijn.


Innovatie

Europa moet terug de leider worden in innovatie en in de digitale revolutie die onze industrie en huishoudens vandaag al verandert. Een Europees innovatiemodel moet echter gaan over mensen met ideeën voor mensen, gebaseerd op waarden in plaats van algoritmen of autoritaire beslissingen.


Investeren in meer werkgelegenheid

Onze inspanningen om de economische crisis te bestrijden met gezonde overheidsfinanciën en structurele hervormingen hebben gewerkt. Nu moeten we investeren in banencreatie, obstakels wegnemen om de eengemaakte markt te voltooien, banken hervormen en ons te verzekeren van een stabiele euro.


Kansen voor jonge Europeanen

Wij willen jonge ondernemers verzekeren van een toekomst, investeren in opleidingsprogramma’s die hen vaardigheden bijbrengen die nodig zijn in een veranderende arbeidsmarkt en obstakels wegnemen om nieuwe innovatieve ideeën naar de markt te brengen.


Kleine bedrijven helpen groeien

Kleine en middelgrote bedrijven zijn een motor van onze economie, ze creëren banen en brengen nieuwe producten en diensten op de markt. We willen verzekeren dat EU-wetgeving hen niet in de weg staat en dat zij financieel bijgestaan worden om van start te gaan en uit te breiden.


Mensen in het hart van de digitale economie

Bewust van de mogelijkheden voor groei en banencreatie, zijn wij leider in het nemen van inspanningen die erop gericht zijn om een omgeving te creëren waarin de digitale economie tot haar recht kan komen, een bredere keuze biedt voor gebruikers en sociale inclusie promoot.


Steun voor onze boeren

We zijn vastberaden om een duurzaam, competitief en eerlijk landbouwbeleid te ontwikkelen opdat onze boeren hoogkwalitatief voedsel in eerlijke omstandigheden kunnen blijven produceren en dat we ons unieke platteland kunnen bewaren. 


Vrije en eerlijke handel

Eén op de zeven banen is afhankelijk van handel met de buitenwereld. We zetten ons sterk in voor een open, multilateraal systeem van vrije en eerlijke handel om armoede tegen te gaan en kansen te creëren voor Europeanen.

publications 19.02.2019

Standpuntnota van de EVP-Fractie over internationale handel

De EU speelt een voortrekkersrol op het gebied van vrije en eerlijke wereldhandel. Dat...


Standpuntennota

STANDPUNTENPAPER 19.02.2019

Standpuntnota van de EVP-Fractie over internationale handel

De EU speelt een voortrekkersrol op het gebied van vrije en eerlijke wereldhandel. Dat...

STANDPUNTENPAPER 16.10.2018

Voor ons komt de veiligheid van de bevolking op de eerste plaats

Europeanen moeten zich veilig voelen Onze wereld is een wereld van verandering....

STANDPUNTENPAPER 24.04.2018

De EU kan kanker helpen genezen: over 20 jaar sterft er niemand meer aan kanker

Kanker is voor veel Europeanen een van de grootste problemen...

STANDPUNTENPAPER 18.04.2018

Innoveer Europa! Wij plaatsen mensen in het middelpunt van innovatie

Europa moet wakker worden geschud Waar het in de jaren ‘80 en...

STANDPUNTENPAPER 01.03.2018

Onze euro: stabiel, stimulerend, succesvol

De Europese burgers verwachten en vragen terecht dat de euro resultaat oplevert. De invoering van de euro was een...

Waar wij voor staan

Economy, jobs & environment working group image

Juridische & binnenlandse Zaken

Legal & home affairs working group image

Economie, banen & het milieu

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budget, landbouw & regionale financiering

Foreign affairs working group image

Buitenlandse zaken

TOP