Missjoni


  • Biex naħdmu għall-benefiċċju tal-Ewropej kollha biex nibnu Ewropa aktar ambizzjuża fejn kulħadd ikollu opportunitajiet indaqs biex jirnexxi; niddefendu Ewropa magħquda li tirrispetta s-sussidjarjetà, mingħajr kontradizzjoni fost l-identitajiet Ewropej, nazzjonali u lokali.

  • Biex inpoġġu n-nies f’qalb il-proġett Ewropew, insaħħu d-demokrazija Ewropea u r-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet; niddefendu l-istil ta’ ħajja Ewropew, niffavorixxu Ewropa magħquda bażata fuq il-valuri tad-dinjità umana, il-libertà, s-solidarjetà, ir-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u s-saltna tad-dritt.     

Viżjoni


Ewropa magħquda fejn kull individwu hu kapaċi jirrealizza l-potenzjal massimu tiegħu jew tagħha. Ewropa aktar ġusta, kompetittiva u demokratika fejn in-nies jivvjaġġaw, jaħdmu, jagħmlu n-negozju, jinvestu, jitgħallmu minn xulxin, ibiegħu, jixtru jikkollaboraw u jaħdmu flimkien. Ewropa li tirrikonoxxi l-istorja unika tagħha u tiddefendi l-istil ta’ ħajja li għandha. Ewropa b’saħħitha li lesta li tkun aktar relevanti globalment.

Valuri


  1. Aħna nagħtu valur lid-dinjità tal-bniedem, il-libertà u r-responsabbiltà, il-ġustizzja u l-ugwaljanza, is-solidarjetà u s-sussidjarjetà. Aħna nirrikonoxxu l-valuri Judeo-Kristjani bħala l-bażi, u aħna kommessi li niddefendu l-libertà tar-reliġjon mad-dinja kollha.

  2. Aħna niddefendu d-demokrazija rappreżentattiva, is-separazzjoni tal-poteri, d-drittijiet tal-bniedem u s-saltna tad-dritt, u kontra kull forma ta’ totalitarjaniżmu, hu minn liema sfond ideoloġiku hu.

  3. Aħna favur soċjetà ġusta li tipprovdi opportunitajiet indaqs u tipproteġi l-interessi leġittimi tal-ġenerazzjonijiet futuri. Aħna ninsistu fuq Ekonomija Soċjali tas-Suq bażata fuq il-libertà, ir-responsabbiltà u l-ġustizzja, li tippromwovi l-intrapriża privata, tħaddan il-prosperità ekonomika u ma tħalli lil ħadd warajha.

  4. Aħna nemmnu f’ġestjoni responsabbli tar-riżorsi naturali, li jipprovdu għall-bżonnijiet u jsaħħu l-kundizzjonijiet tal-ħajja għal kulħadd, li jassiguraw żvilupp sostenibbli li jipproteġu l-pjaneta tagħna għall-ġenerazzjonijiet futuri. Aħna ninkoraġġixxu teknoloġija ġdida, riċerka, u l-innovazzjoni bil-għan li jsaħħu l-kwalità tal-ħajja tagħna.