Küldetés


  • Minden európai polgár javára munkálkodni egy ambiciózusabb és magabiztosabb Európa kialakításáért, ahol mindenki egyenlő esélyt kap a sikerre; az európai, nemzeti és helyi identitások ellentmondása nélkül megvédve egy olyan egységes Európát, amely tiszteletben tartja a szubszidiaritást.

  • Az embereket az európai projekt középpontjába állítani, megerősíteni az európai demokráciát és az intézmények elszámoltathatóságát; megvédeni az európai életmódot, támogatni egy olyan egységes Európát, amely az emberi méltóság, a szabadság, a szolidaritás, az emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság értékein alapul.

Jövőkép


Egységes Európa, amelyben minden egyes ember képes teljes mértékben kihasználni a lehetőségeit. Egy igazságosabb, versenyképesebb és demokratikusabb Európa, ahol az emberek utaznak, dolgoznak, üzletelnek, befektetnek, tanulnak egymástól, vásárolnak, értékesítenek, együttműködnek és összefognak. Egy magabiztos Európa, amely felismeri egyedülálló történelmét és örökségét, és megvédi életmódját. Egy erős Európa, amely készen áll arra, hogy súlyát meghaladva globális befolyást szerezzen.

Értékek


  1. Értékeljük az emberi méltóságot, a szabadságot és a felelősséget, az egyenlőséget és az igazságot, a szolidaritást és a szubszidiaritást. A keresztény-zsidó értékeket alapértékinként ismerjük el, és elkötelezettek vagyunk a vallásszabadság védelmében világszerte.

  2. Megvédjük a képviseleti demokráciát, a hatalmi ágak szétválasztását, az emberi jogokat és a jogállamiságot, szemben állunk a totalitarizmus minden formájával és ideológiai hátterével.

  3. Kiállunk a tisztességes társadalomért, amely egyenlő esélyeket biztosít és megvédi a jövő generációinak jogos érdekeit. A szabadságon, felelősségen és tisztességen alapuló szociális piacgazdaságot képviseljük, amely elősegíti a magánvállalkozást, a gazdasági jólétet és senkit sem hagy cserben.

  4. Hiszünk a természeti erőforrások felelős felhasználásában, amely kielégíti az indokolt szükségleteket, és mindenki számára javítja az életkörülményeket, biztosítva a fenntartható fejlődést, mely megvédi bolygónkat a jövő generációi számára. Ösztönözzük az új technológiát, kutatást és innovációt, melynek célja az életminőségünk javítása.