Misiunea


  • Să lucrăm în beneficiul tuturor europenilor pentru a construi o Europă mai ambițioasă și mai încrezătoare, în care fiecare are oportunități egale să reușească; apărarea unei Europe unite care respectă principiul subsidiarității, fără contradicții între identitățile europene naționale și locale.

  • Să punem oamenii în centrul proiectului european, consolidând democrația europeană și răspunderea instituțiilor sale; apărând modul de viață European, susținând o Europă unită bazată pe valorile demnității umane, libertate, solidaritate, respectarea drepturilor omului și statul de drept.

Viziunea


O Europă unită în care fiecare individ își poate atinge întregul potențial. O Europă mai echitabilă, mai competitivă și democratică în care oamenii călătoresc, muncesc, fac afaceri, investesc, învață unii de la ceilalți, cumpără, vând și colaborează. O Europă încrezătoare care recunoaște istoria și moștenirea sa unică și își apără modul de viață. O Europă puternică care este pregătită să lovească mai sus la nivel global.

Valori


  1. Apreciem demnitatea umană, libertatea și responsabilitatea, egalitatea și justiția, solidaritatea și principiul subsidiarității. Recunoaștem valorile iudeo-creștine ca și fundament al nostru și suntem angajați să apărăm libertatea religioasă în întreaga lume.

  2. Apărăm democrația reprezentativă, separarea puterilor în stat, drepturile omului, statul de drept, în fața oricărei forme de totalitarism de orice proveniență ideologică.

  3. Susținem o societate corectă care oferă oportunități egale și protejează interesele legitime ale generațiilor viitoare. Susținem o economie de piață socială bazată pe libertate, responsabilitate și corectitudine, care promovează întreprinderile private, îmbrățișează prosperitatea economică și nu lasă pe nimeni în urmă.

  4. Credem în gestionarea responsabilă a resurselor naturale, care asigură nevoi justificate și îmbunătățește condițiile de viață pentru toată lumea, asigurând o dezvoltare durabilă care să protejeze planeta noastră pentru generațiile viitoare. Încurajăm tehnologii noi, cercetarea și inovarea care vizează îmbunătățirea calității vieții.