Piliečių laisvės, teisingumas ir vidaus reikalai

Teisių apsauga Europos Sąjungoje ir už jos ribų

Į šio komiteto įgaliojimų sritį taip pat patenka migracijos ir prieglobsčio taisyklės. ELP frakcija, ragindama Europos Komisiją esamą sistemą papildyti privalomu mechanizmu, reikalauja, kad prieglobsčio prašytojai būtų teisingiau paskirstomi tarp ES valstybių narių, taip pat kad jos teisingiau dalytųsi atsakomybe.

Komitetas taip pat sprendžia klausimus, susijusius su duomenų apsauga ir privatumu skaitmeniniame amžiuje ir bendrų sienų valdymo srityje. ELP frakcija deda daug pastangų tam, kad būtų tvirtai apsaugoti ES piliečių duomenys, kartu bendrovėms užtikrinant teisinį tikrumą ir pasitikėjimą taip siekiant bendro tikslo – padidinti ES konkurencingumą. ELP frakcija pritaria naujajam Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, kurį įgyvendinant europiečiai vėl gali kontroliuoti savo asmens duomenis.

Eiga

No result

Susijusi pozicija

Teisės ir vidaus reikalai

Kitas susijęs turinys

Russia
naujienos 18.03.2021 - 15:44
news 18.03.2021 - 15:44
UŽSIENIO REIKALAI TEISĖS IR VIDAUS REIKALAI

Lietuvos teisėjai yra Europos teisėjai

Rusija turi nedelsiant sustabdyti Lietuvos teisėjų gąsdinimą, o Europos Sąjunga turėtų sukurti mechanizmą, kuris apsaugo...