committee

Biudžetas

ES prioritetus atspindintis biudžetas

Mūsų biudžeto prioritetai labai aiškūs: didinti konkurencingumą, apsaugoti pažeidžiamuosius, stiprinti ES gynybą ir saugumą, stabilizuoti artimiausią kaimynystę ir užtikrinti įtraukų augimą tvariais būdais mūsų visuomenėms ir planetai.

ELP frakcija supranta savo atskaitomybę prieš ES piliečius ir savo vaidmenį ES išteklių valdyme. Galiausiai ES biudžeto struktūra ir dydis turi tiesioginį poveikį žmonių gyvenimui.

Todėl tikime, kad pirmenybė ES biudžete turi būti teikiama ES piliečiams. Tai, kaip pasirenkame naudoti išteklius, turi poveikį jų gyvenimui. Ypač daug dėmesio turime skirti savo atsakomybei už ateities kartas: turime sudaryti galimybes ES veikti naujomis aplinkybėmis, su kuriomis susidurs mūsų jaunimas, taip pat paruošti savo jaunimą pasitikinčiai žengti į priekį.

Tvirtai tikime, kad ES lėšos turi suteikti ekonominę naudą ir kad biudžetas turi atspindėti ES prioritetus, o ne būti grindžiamas nacionaliniais interesais. Todėl remiame ES nuosavus išteklius, kad Taryboje būtų mažiau diskusijų dėl nacionalinių įnašų dalies.

Be to, tikime, kad ES biudžetą reikia naudoti tam, kad būtų atkurtas pasitikėjimas ir sustiprintas dialogas su piliečiais, taip pat sukurta didesnė sąveika su nacionaliniais ir regioniniais parlamentais.

Kitas susijęs turinys