Priversti Rusiją apmokėti visą sąskaitą už Ukrainos nuniokojimą

23.04.2024 12:17

Priversti Rusiją apmokėti visą sąskaitą už Ukrainos nuniokojimą

Svarbus pranešimas
Šis dokumentas buvo išverstas automatiškai.
Rodyti originalią versiją
Ukraina (121320)

Visas Rusijos įšaldytas turtas, o ne tik jos gaunamas pelnas, turėtų būti panaudotas Ukrainai padarytai karo žalai atlyginti. Užuot rėmusis vien sankcijomis, ES taip pat turėtų apsvarstyti tarptautiniu mastu pripažintas atsakomąsias priemones. Tai yra politinės priemonės, leidžiančios valstybėms narėms areštuoti įšaldytą turtą, kuris gali būti panaudotas Ukrainai atkurti.

Tokią žinią ELP frakcija nori perduoti prieš šiandien plenariniame posėdyje vyksiančius debatus dėl Rusijos įšaldyto turto panaudojimo Ukrainos pergalei ir atstatymui paremti.

"Kiekvieną dieną Ukrainai padaroma vis nauja žala, o jos dydis gerokai viršija 400 mlrd. eurų, kuriuos Ukraina iki šiol užfiksavo dokumentuose. Reikėtų sukurti naujovišką ir veiksmingą mechanizmą, kad ukrainiečiai galėtų atstatyti savo šalį. Rusija turi teisinę prievolę visiškai atlyginti Ukrainai karo metu padarytą žalą", - tvirtina Europos Parlamento narys Andrius Kubilius, Europos Parlamento atstovas spaudai Rusijos klausimais.

Naujausiais skaičiavimais, šiuo metu ES svarstomomis priemonėmis būtų galima gauti tik apie 1,7-3,6 mlrd. eurų, o įšaldytas Rusijos finansinis turtas Europoje siekia beveik 300 mlrd. eurų. Taip yra todėl, kad pagal siūlomą teisinį mechanizmą konfiskuoti negalima dėl valstybės turtui taikomo tarptautinio teisinio imuniteto principo

"Politinė atsakomoji priemonė leistų laikinai, kol Rusija vėl pradės laikytis tarptautinės teisės normų, nepaisyti valstybės imuniteto taisyklių ir konfiskuoti įšaldytą turtą pagal nacionalines taisykles priimtais teisėkūros ar vykdomosios valdžios aktais. Panašias priemones Jungtinės Valstijos 1981 m. taikė Irano valstybės lėšoms, o 1992 m. - Irako valstybės lėšoms, siekdamos kompensuoti Kuveitui padarytą žalą. Dabar JAV administracija, JAV Kongresui pritarus konfiskuoti 20 mlrd. dolerių Rusijos įšaldyto turto, taikys tą patį mechanizmą", - aiškina A. Kubilius .

"Atėjo laikas priimti drąsų sprendimą dėl atsakomųjų priemonių ir konfiskuoti visą 300 mlrd. eurų vertės įšaldytą Rusijos turtą. Mūsų vyriausybės turėtų įtraukti šį klausimą į savo darbotvarkes, o Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų apžvelgti galimas atsakomąsias priemones ES ir nacionalinėse teisinėse sistemose", - priduria A. Kubilius.

Tarptautinėje teisėje ir Jungtinių Tautų rekomendacijose numatyta, kad valstybės gali taikyti atsakomąsias priemones reaguodamos į kitos valstybės tarptautiniu mastu neteisėtus veiksmus ir siekdamos priversti agresorių laikytis savo teisinių įsipareigojimų.

Pastabos redaktoriams

ELP frakcija yra didžiausia Europos Parlamento politinė frakcija, kurią sudaro 177 nariai iš visų valstybių narių

Kitas susijęs turinys