committee

Budgetkontrol

Mere værdi for skatteydernes penge

Udvalget er ansvarligt for at kontrollere gennemførelsen af EU's budget og sikre, at det bruger skatteydernes penge fornuftigt. Det overvejer svindel og uregelmæssigheder i budgetgennemførelsen og foreslår foranstaltninger, der har til formål at forebygge og retsforfølge sådanne sager. Det reviderer også EU-institutionernes regnskaber.

Vi tror på en resultatbaseret tilgang til budgettering, der giver mere værdi for skatteydernes penge ved at fremme EU's prioriteter og politikker og gøre EU mere lydhør i en krisesituation. Resultatbaseret budgettering indebærer, at man formulerer strategiske målsætninger og mål, definerer troværdige foranstaltninger til at nå de planlagte mål og finder passende indikatorer til at måle resultaterne, samtidig med at man sikrer sammenhæng mellem de forskellige politikker og politiske niveauer.

EPP-gruppen kæmper for stærkere incitamenter, der opmuntrer medlemsstaterne til at gøre god brug af EU-midlerne sammen med en ramme, der sikrer, at de data, som medlemsstaterne indsender, er mere konsistente. Vi ønsker også en forenkling af budgettet, fleksibilitet, overvågning og evaluering sammen med en pragmatisk tilgang til budgetlægning og en stærkere forbindelse mellem indtægter og udgifter.

En euromønt sidder på en gul stjerne fra det europæiske flag.

Andet relateret indhold