Beskyt medier mod indblanding og Instagram

13.03.2024 9:44

Beskyt medier mod indblanding og Instagram

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Bunker af aviser med metalkæde

"Den europæiske lov om mediefrihed er et historisk og grundlæggende stykke lovgivning for mediefrihed og demokrati i EU," understreger Sabine Verheyen, MEP, formand for Parlamentets Kulturudvalg og Parlamentets chefforhandler på denne lov, forud for den endelige afstemning om den første EU-forordning på dette område.

Under forhandlingerne med medlemsstaterne sikrede EPP-gruppen, at redaktørerne ville få mere uafhængighed i deres beslutninger, at medieejerskab ville blive mere gennemsigtigt, og at mediefriheden ikke ville blive begrænset af store platforme. "Det er en banebrydende præstation, der viser vores evne til at skabe positive forandringer på EU-plan og beskytte vores demokratier," tilføjer Verheyen.

Loven vil kræve, at medlemsstaterne respekterer medietjenesteudbydernes effektive redaktionelle frihed og forbedrer beskyttelsen af journalistiske kilder. EPP-gruppen går ind for et fuldstændigt forbud mod at bruge indgribende overvågning af journalister, når de udfører legitime journalistiske aktiviteter. Brugen af spyware i sådanne tilfælde skal være strengt forbeholdt forebyggelse, efterforskning eller retsforfølgelse af alvorlige forbrydelser, som ikke er relateret til journalistisk arbejde, og som er blevet retfærdiggjort i retten fra sag til sag. Men et fuldstændigt forbud ville skabe et farligt sikkerhedshul.

Loven om mediefrihed vil også etablere en ny mekanisme, der skal forhindre meget store onlineplatforme, såsom Facebook, X og Instagram, i vilkårligt at begrænse eller slette uafhængigt medieindhold. Medietjenesteudbydere vil få besked om, at platformen har til hensigt at slette eller begrænse deres indhold og har 24 timer til at reagere (en kortere tidsramme i tilfælde af krise).

"Det er et bevis på vores engagement i frie og pluralistiske medier. For første gang vil der være sikkerhedsforanstaltninger i europæisk lovgivning for at beskytte journalister og medier," konkluderer Verheyen.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold