EU's pagt om asyl og migration: Afslutningen på et uholdbart system og en historisk omfattende løsning midt i geopolitisk usikkerhed

17.04.2024

EU's pagt om asyl og migration: Afslutningen på et uholdbart system og en historisk omfattende løsning midt i geopolitisk usikkerhed

båd med migranter om bord

Den europæiske D-dag for det fælles europæiske asylsystem er kommet for en asyl- og migrationspolitik, der rent faktisk fungerer. Endelig vil vi være fælles ansvarlige for vores grænser. Vi i EPP-gruppen har presset på for en større reform af EU's migrationssystem, og det er lykkedes: Vi ønsker et EU, der effektivt beskytter sine grænser mod trusler, er hård ved menneskesmuglere, menneskehandlere og kriminalitet, men samtidig behandler asylansøgere retfærdigt og værdigt.

I december 2023 indgik EU en aftale om den europæiske asyl- og migrationspagt, som er en af de største og vigtigste juridiske reformer i den nuværende valgperiode. Sidste uges endelige afstemning om pagtens reformer opfylder institutionens forpligtelse til at vedtage reformerne inden udgangen af valgperioden i tide til valget til Europa-Parlamentet.

Den nye asyl- og migrationspagt introducerer en omfattende tilgang til håndteringen af migration og asyl, samtidig med at den opretholder princippet om solidaritet og fair ansvarsfordeling mellem medlemslandene. Det er netop derfor, at denne aftale er så vigtig. Vi vil dele ansvaret for at kontrollere den ydre grænse og yde human beskyttelse til dem, der virkelig har brug for det. For første gang vil der blive foretaget en klar sondring ved ankomsten til den europæiske ydre grænse: Personer, der sandsynligvis vil få asyl, vil gå ind i den almindelige procedure, mens ansøgere med en lavere chance for at få international beskyttelse, såsom dem, der kommer fra sikre tredjelande, skal forblive i modtagelsesfaciliteter ved den ydre grænse og være underlagt en fremskyndet procedure.

Den nye asyl- og migrationspagt introducerer en omfattende tilgang til håndteringen af migration og asyl, samtidig med at den opretholder princippet om solidaritet og fair deling af ansvar mellem medlemsstaterne. Det er netop derfor, at denne aftale er så vigtig. Vi vil dele ansvaret for at kontrollere den ydre grænse og give human beskyttelse til dem, der virkelig har brug for det.

Sidstnævnte gruppe vil ikke længere få lov til at rejse til andre europæiske lande. Obligatorisk screening ved ankomsten gennem et identitets-, sikkerheds- og sundhedstjek vil straks afgøre, hvem der skal gennemgå hvilken procedure. Det vil give øjeblikkelig hjælp til dem, der har brug for det, og hurtigere procedurer for dem, der ikke har ret til at blive og skal sendes tilbage. At tage kontrollen over migrationen tilbage betyder, at det ikke længere er menneskesmuglerne, der bestemmer, hvem der har adgang til europæisk territorium, men medlemslandene selv.

At tage kontrollen over migrationen tilbage betyder, at det ikke længere er menneskesmuglerne, der bestemmer, hvem der har adgang til europæisk territorium, men medlemsstaterne selv.

Obligatorisk solidaritet vil blive normen. Medlemsstaterne kan bidrage på forskellige måder, f.eks. ved frivilligt at tage imod asylansøgere eller yde økonomiske eller materielle bidrag. Den nye solidaritetsmekanisme vil foretage en årlig analyse, som også vil tage højde for medlemslandenes kapacitet. På den måde forpligter vi os til at hjælpe dem, der har brug for det, samtidig med at vi overvejer, hvad vi som samfund kan klare på tværs af Europa.

Denne reform er et nødvendigt og historisk skridt, men det er ikke nok i sig selv. En effektiv asyl- og migrationspolitik afhænger også af at reducere tilstrømningen af irregulære ankomster, fremme en effektiv tilbagesendelses- og tilbagetagelsespolitik til oprindelseslandene og forudse tilgængelige lovlige veje for lovlig migration, der gavner Europa og oprindelseslandene. Det betyder, at vi fortsat skal investere i oprindelses- og transitlande, især i (nord)afrikanske lande, hvor langt størstedelen af den fremtidige migration vil komme fra, men også at vi skal forbinde alle relevante EU-politikker, -instrumenter og -værktøjer, herunder handelsaftaler, udviklingsbistand, lovlig migration og visumpolitik, med tredjelandes samarbejde inden for migration, tilbagesendelse og tilbagetagelse. Nu, hvor pagten endelig er her, bør fokus være på hurtig og fuld implementering og samarbejde med lande uden for Europa for at tackle denne fælles udfordring.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 177 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold