Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Skutečná zpešení v každodenních životech Evropanů

Naše Pracovní skupina pro hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí se zabývá širokým spektrem témat: od budoucnosti hospodářské a měnové unie, přes otázky týkající se eura a finanční stability, energetické dodávky a bezpečnost a klimatické politiky, po životní prostředí a kvalitu ovzduší. Tato pracovní skupina se také zabývá tématy jednotného digitálního trhu, telekomunikací, výzkumu a vývoje, podpory malých a středních podniků, sociálního pilíře EU a potravinové bezpečnosti.

Vždy jsme byli hybnou silou změn a dosahovali jsme významných výsledků v řadě oblastí. Zrušili jsme roamingové poplatky v EU. Zmobilizovali jsme téměř 200 miliard euro soukromých investic v Evropě a vytvořili jsme více než 300 000 pracovních míst prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice. Naším cílem byl i projekt evropské obranné unie zajišťující 500 miliónů euro pro výzkum a vývoj v oblasti obrany.

Naše priority pro budoucnost jsou neméně ambiciózní: reforma eurozóny, navýšení rozpočtu pro výzkum a vývoj v evropském rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont a posílení programu pro obranný průmysl.

Předseda

Esther de LANGE

Výbory v rámci této pracovní skupiny

FISC

Daňové záležitosti

Podvýbor pro daňové záležitosti (FISC), zřízený Hospodářským a měnovým výborem (ECON), se bude zabývat všemi daňovými otázkami. Na práci podvýboru budou mít...

Doprava a cestovní ruch

Více investic a méně znečištění Tento výbor je především zodpovědný za vytv...

Hospodářství a měna

Stimulace růstu ke zvýšení zaměstnanosti Tento výbor má za cíl stimulovat růst na...

Pandemie onemocnění COVID-19: získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost

Zvláštní výbor pro pandemii onemocnění COVID-19: získa...

Průmysl, výzkum a energetika

Připravit Evropu na příští vlnu inovací Je rovněž odpovědný za politiku v oblasti v&ya...

Doctor holding out stethescope with focus on object

veřejné zdraví

To make public health a European priority We have consistently called for the creation of a European Health Union that brings true benefits to EU...

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

Plně fungující jednotný trh Tento výbor koordinuje vnitrostátní ...

Zaměstnanost a sociální věci

Podpora zaměstnanosti mladých lidí, začlenění a mobility Zabývá se mimo jiné po...

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Budování udržitelné Evropy Boj proti změně klimatu je je...

Související dokumenty

Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Related Position Papers

publikace 07.07.2021

Poziční dokument poslaneckého klubu ELS Evropská strategie v oblasti péče

Poskytování a přijímání péče je blízké mnoha Evropanům. Rodiny a s...

publikace 20.05.2021

Stanovisko poslaneckého klubu ELS k sociální politice

Způsob, kterým pracujeme, nebude už nikdy stejný jako dřív. Technologická revoluce, které jsme svědky,...

publikace 01.07.2020

Poziční dokument poslaneckého klubu ELS - Evropská unie pro zdraví

Když si lidé přejí k narozeninám nebo k Novému roku všechno nejlepší, zněla už...

Kontakt