Ať Rusko zaplatí celý účet za devastaci Ukrajiny.

23.04.2024 12:17

Ať Rusko zaplatí celý účet za devastaci Ukrajiny.

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Ukrajina (121320)

Veškerá ruská zmrazená aktiva, nejen zisky z nich, by měla být použita na financování reparací za válečné škody způsobené Ukrajině. Spíše než spoléhat pouze na sankce by EU měla zvážit také mezinárodně uznávaná protiopatření. Jedná se o politické nástroje, které členským státům umožňují zabavit zmrazená aktiva, jež mohou být použita na pomoc při obnově Ukrajiny.

To je poselství, které chce skupina EPP předat před dnešní plenární rozpravou o využití ruských zmrazených aktiv na podporu vítězství a obnovy Ukrajiny.

"Každý den přináší Ukrajině nové škody a jejich výše dalece přesahuje 400 miliard eur, které Ukrajina dosud zdokumentovala. Je třeba zavést inovativní a účinný mechanismus, který umožní Ukrajincům obnovit svou zemi. Rusko má právní povinnost plně nahradit Ukrajině škody, které jí způsobilo během války," trvá na svém poslanec Evropského parlamentu Andrius Kubilius, mluvčí Evropského parlamentu pro Rusko.

Podle nejnovějších odhadů by opatření, o nichž se v současné době v EU uvažuje, dokázala vygenerovat pouze asi 1,7-3,6 miliardy eur, zatímco zmrazená ruská finanční aktiva v Evropě dosahují téměř 300 miliard eur. Je tomu tak proto, že navrhovaný právní mechanismus neumožňuje konfiskaci kvůli mezinárodnímu principu právní imunity, který se vztahuje na státní majetek

"Politické protiopatření by umožnilo dočasně, dokud Rusko opět nezačne dodržovat pravidla mezinárodního práva, nerespektovat pravidla o státní imunitě a zabavit zmrazená aktiva prostřednictvím legislativních nebo exekutivních aktů přijatých v souladu s vnitrostátními pravidly. Spojené státy použily podobné mechanismy vůči íránským státním prostředkům v roce 1981 a iráckým státním prostředkům v roce 1992, aby nahradily škody způsobené Kuvajtu. Americká administrativa nyní uplatní stejný mechanismus poté, co Kongres USA schválil konfiskaci 20 miliard USD ruských zmrazených aktiv," vysvětluje Kubilius .

"Je na čase přijmout odvážné rozhodnutí o protiopatřeních a zkonfiskovat všech 300 miliard zmrazených ruských aktiv. Naše vlády by měly tuto otázku zařadit do svých agend a Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly předložit přehled možných protiopatření v EU a v národních právních systémech," dodává Kubilius.

Mezinárodní právo a doporučení OSN předpokládají, že státy mohou použít protiopatření v reakci na mezinárodně protiprávní jednání jiného státu s cílem přimět agresora k dodržování jeho právních závazků.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 177 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace