Dejte 0,25 % HDP na vítězství Ukrajiny

17.04.2024 11:38

Dejte 0,25 % HDP na vítězství Ukrajiny

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Ukrajina [nid:111647]

Ukrajina musí vyhrát. Rusko musí být poraženo. Musí být obnoven mír. Evropa musí posílit svou bezpečnost a obranu. Aby toho západní demokracie dosáhly, měly by na vojenskou pomoc Ukrajině vynakládat 0,25 % svého HDP. K tomu vyzývá nový poziční dokument, který dnes přijala skupina EPP.

Dokument zdůrazňuje, že pouze pokračující transatlantická jednota a rozhodnost ve vojenské podpoře Ukrajiny může zastavit válku a odradit budoucí ruskou agresi. Vyzývá proto EU a NATO, aby měly jasný kolektivní plán pro vítězství Ukrajiny se skutečnými závazky na úrovni EU a NATO poskytovat dlouhodobou nepřetržitou vojenskou podporu a s odpovědností na úrovni EU za provádění takového plánu v členských státech EU. Odhaduje, že k tomu, aby EU a NATO pomohly Ukrajině porazit Rusko, bude potřeba, aby jejich podpora byla každoročně vyšší než 0,25 % společného HDP Západu.

"Kritická doba vyžaduje odvážná rozhodnutí a neponechává prostor pro váhání. Před dvěma lety jen málokdo věřil, že Ukrajina může zvítězit a zastavit Rusy před vstupem do Kyjeva. Ale stalo se. Jen málokdo také věřil, že členství Ukrajiny v EU a NATO je vůbec možné. Nedávná rozhodnutí zahájit přístupová jednání s EU a uvažovat o jejím členství v NATO jsou však hmatatelným důkazem, že se to stává skutečností. Pokud jde o vojenskou, finanční a politickou podporu, je třeba zachovat široký demokratický konsensus. Bude to snazší, pokud pochopíme, že Ukrajina nepotřebuje jen nás, ale že ji potřebujeme i my. A to jak v EU, tak v NATO. Ukrajinské vítězství je zárukou, že EU jako geopolitický projekt může pokračovat," říká Rasa Juknevičienė, europoslankyně, místopředsedkyně skupiny EPP odpovědná za zahraniční věci.

"Čísla mluví sama za sebe: navzdory naší ekonomické síle se nám nepodařilo mobilizovat naše hospodářství v míře nezbytné pro vítězství. Jedním z důvodů je, že naše vojenská podpora pochází z členských států na individuální, dobrovolné bázi. Musíme proto udělat více a jednat kolektivně. Individuální rozhodnutí členských států EU by měla být nahrazena kolektivní politickou vůlí a skutečným plánem EU pro vítězství Ukrajiny, který by pokrýval všechny její potřeby, nejen munici. Plán by měl také zahrnovat závazek poskytnout Ukrajině každoroční vojenskou pomoc ve výši 100 miliard eur z finančních zdrojů EU a USA, nebo aby každý členský stát poskytl Ukrajině vojenskou podporu ve výši 0,25 % HDP - to by stačilo k tomu, aby Ukrajina zvítězila," dodává europoslanec Andrius Kubilius.

Celý dokument bude k dispozici zde:

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 177 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace