Dohoda mezi EU a Chile přináší více vývozu z EU a lepší přístup k surovinám

29.02.2024 12:24

Dohoda mezi EU a Chile přináší více vývozu z EU a lepší přístup k surovinám

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
EU-Chile

Skupina EPP se zasazuje o spravedlivé a inteligentní obchodní dohody. "Nová a velmi komplexní dohoda mezi Evropskou unií a Chile podtrhuje naše odhodlání podporovat vzájemně výhodné obchodní vztahy. Dohoda podpoří obchod, udržitelný rozvoj, dodávky energie a surovin a ekologický přechod," uvedl José Manuel García-Margallo, poslanec Evropského parlamentu, hlavní vyjednavač skupiny EPP pro dohodu mezi EU a Chile.

"Jsem velmi potěšen, že Evropský parlament vyslovil souhlas s obchodní dohodou mezi EU a Chile. Tato dohoda zvýší vývoz EU do Chile až o 4,5 miliardy eur a zajistí dodávky důležitých surovin a čisté energie. Menší podniky budou moci dohody plně využít, neboť na 99,9 % vývozu z EU se nebudou vztahovat žádná cla a díky zvláštní kapitole pro malé a střední podniky bude méně byrokracie," uvedl poslanec Evropského parlamentu Jörgen Warborn, mluvčí skupiny EPP pro mezinárodní obchod.

Evropský parlament dnes dal zelenou pokročilé rámcové dohodě mezi EU a Chile, která s největší pravděpodobností vstoupí v platnost ještě letos.

"Dohoda mezi EU a Chile odráží, jak hluboké a komplexní jsou vztahy Evropy se zeměmi Latinské Ameriky. Udržování úzkých vztahů založených na pevném obchodním a investičním rámci je nezbytné. Budování na tomto společném základě s dlouhodobou perspektivou je pro obě strany příležitostí k partnerství, kterou nelze promarnit. Je načase, abychom dokázali vytvořit vizi založenou na společných zájmech," řekl García-Margallo.

"Využijme tohoto impulsu a využijme příležitosti zintenzivnit jednání s dalšími klíčovými partnery, jako je Austrálie a Mercosur. Dohody o volném a spravedlivém obchodu mají zásadní význam pro hospodářský růst, pracovní příležitosti, prosperitu a konkurenceschopnost Evropy," zdůraznil Warborn.

Dohoda přinese užší obchodní vztahy a lepší přístup k surovinám, jako je lithium, a čistým palivům, jako je zelený vodík, které mají zásadní význam pro přechod k zelené ekonomice. Lithium je důležité zejména pro baterie a e-mobilitu. Dohoda poskytne investorům z EU v Chile stejné zacházení jako chilským investorům v EU a umožní společnostem z EU lepší přístup k chilským vládním zakázkám na zboží, služby, práce a koncese na stavební práce. Chile souhlasí s ochranou zeměpisných označení více než 200 tradičních potravin a nápojů EU. V současné době vyváží z Evropy do Chile více než 20 000 malých a středních podniků.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 178 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace

Koordinátoři
news
Přečtěte si více
Koordinátoři
news
Přečtěte si více
MEPs Hildegard Bentele and Tom Berendsen
podcast
Přečtěte si více
122465
news
Přečtěte si více