čo ponúkame

Naše päťmesačné stáže sú unikátne príležitosťou zistiť, ako funguje Európsky parlament. Stážisti majú možnosť zúčastniť sa jedného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Na prácu stážistov dohliada poradca z nášho sekretariátu.

Ponúkame päťmesačné stáže pre občanov EÚ a uchádzačov z pridružených a kandidátskych krajín. Výnimočne môže byť stáž poskytnutá obmedzenému počtu štátnych príslušníkov iných krajín.

Podporujeme rovnaké príležitosti a prihlášky mladých ľudí s postihnutím.

Finančná podpora

Stážisti budú dostávať mesačný príspevok vo výške 1 300 EUR na pokrytie svojich životných nákladov v Bruseli. Preplácame tiež cestovné náklady a náklady na ubytovanie v Štrasburgu.

Poslanecký klub EĽS hradí úrazové poistenie. Stážisti však musí pred začatím stáže predložiť potvrdenie o zdravotnom poistení.

Kto sa môže prihlásiť

Uchádzači o platenú stáž musia splniť tieto podmienky:

  • Byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo pridružené alebo kandidátskej krajiny;
  • Mať ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo ukončené tri roky štúdia (aspoň šesť semestrov) na vysokej škole či zodpovedajúce vysokoškolské inštitúcii alebo predložiť potvrdenie vydané vysokou školou, v ktorom sa uvádza, že stáž je povinnou súčasťou štúdia;
  • Mať veľmi dobrú znalosť dvoch úradných jazykov EÚ, z ktorých jeden by mal byť jedným z pracovných jazykov EÚ, tj. Angličtina, francúzština alebo nemčina (najmenej na úrovni B2).
  • Uchádzač sa doteraz nezúčastnil žiadnej platené stáže v inštitúciách EÚ, ani nebol po ukončení štúdií v platenom pracovnom pomere.
Ako sa prihlásiť

V prípade záujmu o našu stáž vyplňte tento online formulár.

Dôležitá poznámka: pripravte si dopredu dokumenty, ako sú odporúčacie listy či kópie diplomov. Detaily nájdete v popise stáží.

Viac informácií týkajúcich sa stáží pri poslaneckom klube EĽS sa dočítate v týchto pravidlách.

Zoznam stáží

REF
POPIS POZÍCIE
UZÁVIERKA
REF 2019/STG/Photo/1
STUPEŇ Trainee
UZÁVIERKA 15.07.2019
REF 2019/STG/SM/1
STUPEŇ Trainee
UZÁVIERKA 15.07.2019
REF 2019/STG/ICT/1
STUPEŇ Trainee
UZÁVIERKA 15.07.2019

Erazmus mladých poslancov

Náš Young Member’s Network (YMN) založil vlastný Erazmus pre mladých poslancov, ktorého dvoma hlavnými cieľmi je: zbližovať národnej a európskej politiky a vytvárať sieť mladých politikov spolupracujúcich na vytváraní európskej budúcnosti.

Program Erasmus pre mladých poslancov umožňuje mladým poslancom zo strán EĽS zistiť na vlastnej koži, ako funguje Európsky parlament a ako je pripravovaná európska legislatíva. Počas jedného týždňa v Bruseli účastníci programu spolupracujú s mladými poslancami Európskeho parlamentu v témach spojených s ich každodennou činnosťou. Zúčastňuje sa zasadnutí poslaneckého klubu, výborov parlamentu a plenárnych zasadnutí. Stretávajú sa s ľuďmi utvárajúcimi verejnú mienku, ľuďmi s rozhodovacími právomocami, voliči a novinári. Tento program predstavuje unikátnu príležitosť zdieľať nápady a rozvíjať osobné vzťahy.

Ak sa chcete do programu prihlásiť, pošlite nám email na epp-youngmembers@europarl.europa.eu, a my sa s vami spojíme.

Sieť mladých členov poslaneckého klubu EĽS uhradí vaše cestovné náklady a náklady na ubytovanie.

2 ženy ktoré sa smejú zatiaľ čo sa pozerajú na obrazovku laptopu

Výskumný grant

Cieľom nášho grantového programu je pomôcť výskumníkom rozšíriť ich výskum histórie, role a vplyvu kresťanskej demokracie na proces európskej integrácie. Grant vypisovaný raz ročne umožňuje prístup k primárnym zdrojom v historických archívoch Európskej únie vo Florencii, archívoch poslaneckého klubu EĽS v Bruseli a / alebo archívoch Nadácie Konrada Adenauera v Sankt Augustíne blízko Bonnu.

V prípade záujmu si pripravte prihlášku do konca mája a my vám oznámime, či ste boli úspešní do konca júla. Úspešní kandidáti obdržia na uhradenie výdavkov spojených s prístupom k primárnym zdrojom výskumný grant vo výške 5000 eur.

Viac o našom každoročnom grantu sa dozviete tu Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

farebné foto uložených dokumentov