committee

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie a dezinformácie a pre posilnenie integrity v EP (mandát skončený)

Boj proti zasahovaniu a dezinformáciám

Predchodca tohto osobitného výboru INGE získal počas desiatok vypočutí s odborníkmi a tvorcami politík v posledných dvoch rokoch obrovské odborné znalosti.

Vďaka týmto poznatkom je skupina PPE pripravená prispieť k zmierneniu rizika škodlivého zahraničného zasahovania do európskej demokracie pred voľbami v roku 2024. Je presvedčená, že EÚ musí posilniť svoje kapacity na zisťovanie a odhaľovanie dezinformácií a boj proti nim.

Nedávno sme boli svedkami pokusov tretích krajín zasahovať do fungovania demokracie v EÚ a jej členských štátoch podkopávaním práce Európskeho parlamentu – tzv. Qatargate. Skupina PPE nechce, aby tretie krajiny ohrozovali integritu postupu a siete.

Osobitný výbor požiada Európsku komisiu, aby predložila praktické riešenia na boj proti škodlivému zahraničnému zasahovaniu a dezinformáciám.

Fake news