Traineeship & Programmes

L-apprendistat (traineeship) tagħna joffri opportunità unika biex titgħallem dwar kif jaħdem il-Parlament Ewropew u tikseb għarfien prattiku dwar il-funzjonament tal-grupp politiku tagħna. Matul it-taħriġ, l-apprendist/a ikollu/a superviżjoni minn Amministratur mis-Segretarjat tagħna.

 

X’noffru

Apprendistat ta’ ħames xhur imħallas

Aħna noffru apprendistat ta’ ħames xhur liċ-ċittadini tal-UE u kandidati minn pajjiżi assoċjati jew kandidati. Barra minn hekk, noffru wkoll apprendistat permezz ta’ deroga lil numru ta’ persuni minn pajjiżi oħra.

Dan it-tip ta' apprendistat huwa indirizzat liż-żgħażagħ li għandhom grad universitarju jew temmew tliet snin ta' studju (mill-inqas sitt semestri) f'università jew istitut ekwivalenti ta' edukazzjoni għolja.

Il-Grupp PPE iħallas l-ispiża tal-akkomodazzjoni fi Brussell bi stipendju ta’ €1,500 kull xahar.

Apprendistat mhux imħallas u għal qasir żmien ta' tul massimu ta' 3 xhur (meta t- apprendistat ikun obbligatorju fil-qafas tal-istudju universitarju)

Dan it-tip ta' apprendistat huwa indirizzat għal studenti universitarji li għadhom ma temmux mill-inqas sitt semestri fl-università u meta l-apprendistat ikun parti obbligatorju tal-istudji tagħhom. Dan għandu jkun iġġustifikat b'ittra pprovduta mill-università. Il-Grupp PPE jista' joffri numru limitat ta' dan it-tip ta' apprendistat.

Barra minn hekk, il-Grupp PPE għandu assigurazzjoni obbligatorja għall-kura primarja u inċidenti għall-apprendisti. L-apprendisti kollha jkollhom l-opportunità li jattendu sessjoni plenarja waħda tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu.

Billi nemmnu biss sħiħ fl-opportunitajiet indaqs, inħeġġu applikazzjonijiet minn żgħażagħ b'diżabilità.

Min jista’ japplika

Inti tista’ tapplika għal apprendistat imħallas jew mhux imħallas, jekk:

 

  • Inti għandek nazzjonalità ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew pajjiż kandidat jew ta’ assoċjazzjoni.
  • Taf żewġ lingwi tal-UE sew, li waħda minnhom trid tkun l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż. Jekk ġej/ja minn pajjiż mhux tal-UE, trid tkun taf biss waħda mill-lingwi tax-xogħol tal-UE (f’livell B2 jew għola).
  • Mhux diġà ngħatajt apprendistat imħallas f’istituzzjoni tal-UE, u għadek ma bdejtx taħdem wara li temmejt l-istudji.
  • Għal apprendistat imħallas: Għandek lawrija ta’ università, temmejt tliet snin ta’ studju.
  • Għal apprendistat mhux imħallas: Jekk ma lestejtx tal-anqas sitt semestri f’università jew istitut ekwivalenti ta’ edukazzjoni għola, trid tipprovdi attestazzjoni mill-università li tgħid li hemm bżonn ta’ apprendistat fil-qafas tal-istudju tiegħek.

Kif tapplika

Jekk interessat/a li tapplika għal apprendistat, imla l-formola ta’ applikazzjoni online.

Nota importanti: Għandek ukoll tipprepara d-dokumentazzjoni minn qabel, fost l-oħrajn l-ittri ta’ rakkomandazzjoni u kopji tad-diplomi li jridu jintbagħtu mal-applikazzjoni nnifisa.

Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta s-Sejħiet għall-Interess għall-apprendisti hawn taħt.

Tista’ ssib aktar dettalji dwar l-apprendistat tal-Grupp PPE fir-Regoli.

 

 

Meta għandek tapplika

PERJODU TAT-TRAINEESHIPAPPLIKAZZJONI ONLINE
Frar - ĠunjuSe tkun miftuħa mill-15 Ottubru u tingħalaq 12:00 (CET) tal-15 ta’ Novembru
Settembru - FrarSe tkun miftuħa mill-15 ta’April u tingħalaq 12:00 (CET) tal-15 ta’ Mejju

Jekk jogħġbok, ibgħat il-mistoqsijiet dwar traineeships lil:

* Ma nipproċessawx emails li jintbagħatu direttament lill-impjegati.

epp-stages@europarl.europa.eu

Sejħa għall-interess

We have no current vacancies. Please check back later.

 

2 nisa jitbissmu filwaqt li jħarsu lejn skrijn ta' laptop

Erasmus għall-MPs Żgħażagħ

In-Netwerk tal-Membri Żgħażagħ (YMN) nieda il-Programm tal-Erasmus għall-MPs Żgħażagħ b’żewġ għanijiet: li jġib flimkien politiċi nazzjonali u Ewropej u li jinħoloq netwerk ta’ politiċi żgħażagħ biex jaħdmu flimkien u jibnu l-futur tal-Ewropa.

Il-Programm tal-Erasmus għall-MPs Żgħażagħ joffri lill-MPs żgħażagħ minn partiti membri tal-PPE ċ-ċans li jesperjenzaw kif jaħdem il-Parlament Ewropew - u kif tiġi abbozzata l-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-parteċipanti jqattgħu ġimgħa fi Brussell jikkollaboraw ma’ MEPs żgħażagħ dwar suġġett partikolari. Huma jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Grupp, laqgħat tal-kumitati u sessjonijiet plenarji, u jiltaqgħu ma’ min jieħu d-deċiżjonijiet, l-votanti u l-ġurnalisti. Hi opportunità unika biex jinqasmu l-ideat u jiġu żviluppati relazzjonijiet personali.

Jekk int interessat/a li tapplika għall-programm, ibgħat email lil epp-youngmembers@europarl.europa.eu, u aħna nikkuntattjawk lura.

In-Netwerk tal-Membri Żgħażagħ tal-Grupp tal-PPE (YMN) iħallas għall-akkomodazzjoni u spejjeż tal-ivjaġġar.

Ħlas għal riċerka

Il-programm tal-grants għandu l-għan li jgħin riċerkaturi interessati fl-istorja, ir-rwol u l-impatt tad-Demokrazija Kristjana fuq il-proċess tal-integrazzjoni Ewropea, biex iwessgħu r-riċerka tagħhom. Il-programm, offrut darba fis-sena jagħti r-riċerkaturi l-aċċess għal sorsi primarji fl-Arkivji Storiċi tal-Unjoni Ewropea f’Firenze, l-arkivji tal-Grupp tal-PPE fi Brussell u/jew il-Konrad Adenauer Stiftung (KAS) f’Sankt Augustin, ħdejn Bonn.

Jekk int interessat/a li tapplika, għandek tissottometti l-applikazzjoni sal-aħħar ta’ Ġunju,  u aħna ninfurmawk jekk l-applikazzjoni tkunx ta’ suċċess sal-aħħar ta’ Lulju. L-applikanti ta’ suċċess jirċievu ħlas tar-riċerka ta’ €5000 biex ikopru l-ispejjeż relatati biex isir aċċess għas-sorsi primarji.

Jekk trid tkun taf aktar dwar dan il-ħlas għal riċerka annwali, idħol Ħlas għar-Riċerka ta’ Wara l-Gradwazzjoni fuq id-Demokrazija Kristjana u l-integrazzjoni Ewropea.

 

Viżwal ta' fajls f'armarju

Testimonjanzi