Εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να μάθετε πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποκτήσετε πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής μας ομάδας. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι εποπτεύονται από έναν διοικητικό υπάλληλο της γραμματείας μας.

 

Τί προσφέρουμε

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε μηνών

Προσφέρουμε πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε μηνών σε πολίτες της ΕΕ και υποψήφιους από συνδεδεμένες και υποψήφιες χώρες. Επιπλέον, παρέχουμε επίσης πρακτική άσκηση, κατά παρέκκλιση, σε περιορισμένο αριθμό υπηκόων από άλλες χώρες.

Αυτός ο τύπος πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε νέους που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή έχουν ολοκληρώσει τρία χρόνια σπουδών (τουλάχιστον έξι εξάμηνα) σε ένα πανεπιστήμιο ή ένα ισοδύναμο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ καλύπτει το κόστος της διαμονής στις Βρυξέλλες με μηνιαίο επίδομα 1.500 ευρώ.

Μη αμειβόμενες, βραχυπρόθεσμες περίοδοι πρακτικής άσκησης μέγιστης διάρκειας 3 μηνών (όταν η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών)

Αυτός ο τύπος πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημίου που δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι εξάμηνα στο Πανεπιστήμιο και όταν η πρακτική άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μέρος των σπουδών τους. Αυτό πρέπει να δικαιολογείται από μια επιστολή που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ μπορεί να προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό αυτού του τύπου πρακτικής άσκησης.

Επιπλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ παρέχει υποχρεωτική, πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική ασφάλιση και ασφάλιση ατυχήματος για τους ασκούμενους. Όλοι οι ασκούμενοι θα παρευρεθούν σε μία Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ως εργοδότης ίσων ευκαιριών, ενθαρρύνουμε την υποβολή αιτήσεων από νέους με αναπηρίες.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Για αμειβόμενη και μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για όσο διάστημα:

 

  • Είστε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένης ή υποψήφιας χώρας.
  • Γνωρίζετε καλά δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μία από τις οποίες πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική. Αν είστε από χώρα εκτός ΕΕ, χρειάζεται να γνωρίζετε τουλάχιστον μία από τις γλώσσες εργασίας της ΕΕ (σε επίπεδο Β2 ή υψηλότερο).
  • Δεν έχετε πραγματοποιήσει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε κανένα θεσμικό όργανο της ΕΕ και δεν έχετε ήδη αμειβόμενη απασχόληση από τότε που ολοκληρώσατε τις σπουδές σας.
  • Για αμειβόμενη πρακτική άσκηση: Πρέπει να έχετε πτυχίο πανεπιστημίου, να έχετε ολοκληρώσει τρία χρόνια σπουδών (τουλάχιστον έξι εξάμηνα) σε πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Για μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση: όταν δεν έχετε ολοκληρώσει έξι εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών, πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση από το πανεπιστήμιο όπου αναφέρεται ότι απαιτείται πρακτική άσκηση για συγκεκριμένο διάστημα στο πλαίσιο των σπουδών σας.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση, συμπληρώστε απλώς την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας.

Σημαντική σημείωση: Θα χρειαστεί να προετοιμάσετε επίσης εκ των προτέρων κάποια έγγραφα, όπως συστατικές επιστολές και αντίγραφα διπλωμάτων τα οποία θα πρέπει να επισυνάψετε στη φόρμα υποβολής αίτησης.

Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε παρακάτω τις ανοιχτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις πρακτικές ασκήσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό.

 

 

Πότε να δηλώσετε συμμετοχή.

ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΆΣΚΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
Φεβρουάριος – ΙούνιοςΘα ξεκινήσει στις 15 Οκτώμβριος και θα ολοκληρωθεί τα 12:00 (CET) 15 Νοεμβριος
Σεπτέμβριος – ΦεβρουαριοσΘα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί τα 12:00 (CET) 15 Μαΐου

Παρακαλείσθε για τυχόν απορίες αναφορικά με τις θέσεις πρακτικής άσκησης, να απευθυνθείτε στην εξής διεύθυνση:

* Δεν θα εξετάσουμε κανένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σταλεί απευθείας σε κάποιο από τα μέλη του προσωπικού μας.

epp-stages@europarl.europa.eu

Ανοιχτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δεν υπάρχουν τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας. Παρακαλούμε ελέγξτε αργότερα.

 

Δυο γυναίκες χαμογελούν κοιτάζοντας μια οθόνη φορητού υπολογιστή

Erasmus για Νέους Βουλευτές

Το Δίκτυο Νέων Βουλευτών (YMN) μας ξεκίνησε το Πρόγραμμα Erasmus για Νέους Βουλευτές (Young MP Erasmus Programme) αποσκοπώντας σε δυο πράγματα: να φέρει πιο κοντά τους εθνικούς και τους ευρωπαίους πολιτικούς και να δημιουργήσει ένα δίκτυο νέων πολιτικών που θα συνεργαστούν για να οικοδομήσουν το μέλλον της Ευρώπης.

Το Πρόγραμμα Erasmus για Νέους Βουλευτές προσφέρει σε νέους βουλευτές από αδελφά κόμματα του ΕΛΚ την ευκαιρία να δουν πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και πώς   σχεδιάζεται η νομοθεσία της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες περνούν μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες, όπου συνεργάζονται με νέους ευρωβουλευτές σε ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την καθημερινή τους εργασία. Συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σε συνεδριάσεις επιτροπών και σε συνόδους ολομέλειας. Συναντώνται με παράγοντες που επηρεάζουν κοινή γνώμη, με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ψηφοφόρους και δημοσιογράφους. Είναι μια μοναδική ευκαιρία τόσο για ανταλλαγή ιδεών,  όσο και για ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων.

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για το πρόγραμμα, στείλτε απλά ένα e-mail στο epp-youngmembers@europarl.europa.eu, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Το Δίκτυο Νέων Βουλευτών (YMN) της Κ.Ο. του ΕΛΚ θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και του ταξιδιού σας.

Επιχορήγηση έρευνας

Το πρόγραμμα επιχορήγησης στοχεύει να βοηθήσει τους ερευνητές που ενδιαφέρονται για την ιστορία, το ρόλο και τον αντίκτυπο της χριστιανικής δημοκρατίας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, να διευρύνουν την έρευνά τους. Προσφέρεται μία φορά το χρόνο και δίνει στους ερευνητές πρόσβαση σε πρωτογενείς πηγές στο Ιστορικό Αρχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Φλωρεντία, στα αρχεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις Βρυξέλλες και/ή στο Konrad Adenauer Stiftung (KAS) στο Sankt Augustin, κοντά στη Βόννη.

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, θα χρειαστεί να λάβετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Ιουνίου, και θα σας ενημερώσουμε εάν είστε επιτυχών μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Οι επιτυχόντες θα λάβουν επιχορήγηση έρευνας ύψους 5000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων της πρόσβασης στις πρωτογενείς πηγές.

Εάν θα θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ετήσια επιχορήγηση έρευνας, ανατρέξτε σε Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

 

Πολύχρωμοι κρεμαστοί φάκελοι σε ντουλάπι αρχειοθέτησης

Μαρτυρίες