Zahraničné veci

Skutočný globálny líder

Aby zohrávala globálnu vedúcu úlohu v zahraničnopolitických otázkach, musí EÚ naďalej posilňovať svoju schopnosť hovoriť jedným hlasom, vrátane prechodu od jednomyseľného k väčšinovému rozhodovaniu v otázkach zahraničných vecí.

Pevne veríme, že Európa musí naďalej aktívne presadzovať ľudské práva, demokraciu a základné zásady EÚ vo všetkých politikách EÚ, ktoré majú vonkajší rozmer, ako je rozvoj, migrácia, bezpečnosť, boj proti terorizmu, rozšírenie a obchod.

Európa by mala naďalej posilňovať svoju bezpečnosť a smerovať k skutočnej Obrannej únii. Takisto musíme uprednostniť energetickú bezpečnosť v Európe a zabrániť tomu, aby sa energia využívala ako politický nástroj.

Transatlantické partnerstvo, dlhodobý pilier mieru po skončení druhej svetovej vojny založené na spoločných hodnotách a záujmoch, čelí v krátkodobom výhľade značnému počtu výzviev a zlomov, ale dlhodobé základy zostávajú silné a spolupráca medzi EÚ a USA, ako rovnako zmýšľajúcimi partnermi, zostáva rozhodujúca. Rovnako ako otvorený a mnohostranný systém slobodného a spravodlivého obchodu.

Chceme, aby EÚ pokračovala vo svojom úsilí o odstránenie extrémnej chudoby do roku 2030, pričom EÚ zostala vedúcim poskytovateľom globálnej rozvojovej pomoci. EÚ musí uprednostňovať pomoc krajinám s dobrým riadením a dodržiavaním demokratických zásad a ľudských práv.

Globálny obchod a investície

Snažíme sa vybudovať globálny obchodný systém, ktorý je čo najotvorenejší a najférovejší; ktorý by umožnil Európe budovať politické väzby a vytvárať nové pracovné miesta vo svojich vyvážajúcich odvetviach.

Chceme, aby Európa pokračovala vo vytváraní slobodných a spravodlivých obchodných dohôd, ktoré chránia vysoké európske normy v oblasti ochrany spotrebiteľov, životného prostredia, sociálnych a dátových údajov, ako sú napríklad tie s Kanadou alebo Japonskom, ako spôsob otvorenia trhov, stimulácie rastu, zmierňovania chudoby a vytvárať príležitostí pre Európanov.

Ochrana nášho susedstva

EÚ musí pokračovať v budovaní partnerstiev na šitých mieru v európskom susedstve na základe "viac za viac", posilňovaní demokratických procesov a právneho štátu. Takisto musíme pomôcť stabilizovať tieto regióny a priblížiť ich k Európe a vydržať nepretržité pokusy Ruska destabilizovať našich susedov a obnoviť ich vplyv na bývalé sovietske krajiny.

Rozšírenie bolo jedným z úspechov EÚ. Mali by sme aj naďalej posudzovať každú kandidátsku krajinu na základe jej vlastných zásluh, pričom budeme venovať pozornosť plnému rešpektovaniu kodanských kritérií a integračnú kapacitu EÚ, ktorá sa musí posilniť.

Zastávame záväzky v Solúne, najmä v juhovýchodnej Európe, kde chceme vytvoriť správne predpoklady pre rozšírenie.

konkrétna pracovná skupina

Zahraničné veci

Related Position Papers

publikacie 10.03.2021

Vzťahy medzi EÚ a Čínou

„Na zásady treba mať najskôr odvahu“ čínske príslovie Starí čínski cisári tvrdili, že moc im dali nebesá. Verili, že vďaka nebesiam je Čína „kráľovstvom...

publikacie 02.10.2015

Vonkajší rozmer energetickej bezpečnosti

CIELE Naším cieľom je zaistiť vyššiu bezpečnosť vonkajších dod...

publikacie 28.04.2015

PROTITERORISTICKÝ PAKT SKUPINY PPE

Predchádzanie radikalizácii a posilnenie deradikalizačného procesu Jednou z hlavných ...

iný relevantný obsah

spravy 17.12.2014 - 10:55
news 17.12.2014 - 10:55
ZAHRANIČNÉ VECI

Európsky parlament odmieta bezpodmienečné uznanie Palestíny

Poslanecký klub EĽS víta prijatie Uznesenia Európskeho ...

Kontaktné údaje

Rasa JUKNEVIČIENĖ