Skutočný globálny líder

Aby EÚ prevzala globálnu vedúcu úlohu v zahraničnopolitických otázkach, musí posilňovať svoju schopnosť hovoriť jedným hlasom. To zahŕňa prechod od jednomyseľného k väčšinovému rozhodovaniu v otázkach zahraničných vecí.

Veríme, že Európa musí aktívne presadzovať ľudské práva, demokraciu a základné zásady EÚ vo všetkých svojich politikách, ktoré majú vonkajší rozmer, vrátane rozvoja, migrácie, bezpečnosti, boja proti terorizmu, rozšírenia a obchodu.

Európa by mala naďalej posilňovať svoju bezpečnosť a smerovať ku skutočnej obrannej únii. Takisto musíme uprednostniť energetickú bezpečnosť v Európe a zabrániť tomu, aby sa energia využívala ako politický nástroj.

Transatlantické partnerstvo, dlhodobý pilier mieru po skončení druhej svetovej vojny, založené na spoločných hodnotách a záujmoch, čelí v krátkodobom výhľade značnému počtu výziev a zlomov, ale dlhodobé základy zostávajú silné a spolupráca medzi EÚ a USA, ako rovnako zmýšľajúcimi partnermi, zostáva rozhodujúca – ide o mnohostranný systém slobodného a spravodlivého obchodu.

Chceme, aby EÚ pokračovala vo svojom záväzku odstrániť extrémnu chudobu do roku 2030, pričom zostane vedúcim poskytovateľom globálnej rozvojovej pomoci. EÚ by mala uprednostňovať pomoc krajinám s dobrým riadením a dodržiavaním demokratických zásad a ľudských práv.

Globálny obchod a investície

Snažíme sa vybudovať globálny obchodný systém, ktorý je čo najotvorenejší a najspravodlivejší a ktorý by Európe umožnil budovať politické väzby a vytvárať nové pracovné miesta vo svojich vývozných odvetviach. EÚ by mala pokračovať vo vytváraní slobodných a spravodlivých obchodných dohôd, ktoré chránia jej vysoké normy v oblastiach, ako je ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, sociálna ochrana a ochrana údajov, ako sú napríklad tie s Kanadou alebo Japonskom, ako spôsob otvorenia trhov, stimulácie rastu, zmierňovania chudoby a vytvárania príležitostí pre Európanov.

Ochrana nášho susedstva

EÚ musí pokračovať v budovaní partnerstiev šitých mieru v európskom susedstve založených na zásade „viac za viac“ a v posilňovaní demokratických procesov a právneho štátu. Takisto musíme pomôcť stabilizovať tieto regióny a priblížiť ich k Európe a čeliť nepretržitým pokusom Ruska destabilizovať našich susedov a obnoviť svoj vplyv na bývalé sovietske krajiny.

Rozšírenie bolo jedným z úspechov EÚ. Mali by sme aj naďalej posudzovať každú kandidátsku krajinu na základe jej vlastných zásluh, pričom budeme venovať pozornosť plnému dodržiavaniu kodanských kritérií a integračnej kapacite EÚ, ktorá sa musí posilniť. EÚ musí tiež reformovať svoje vnútorné rozhodovacie procesy, aby mohla čeliť výzvam väčšej Únie a novým geopolitickým výzvam.

Stojíme teda za solúnskymi záväzkami, najmä v juhovýchodnej Európe, kde chceme vytvoriť správne predpoklady na rozšírenie. Vykonávaním týchto politík sa EÚ môže stať skutočným svetovým lídrom v otázkach zahraničnej politiky.

iný relevantný obsah