Ulkoasiat

Todellinen globaali johtaja

Ottaakseen globaalin johtavan aseman ulkopolitiikassa EU:n on edelleen vahvistettava kykyään puhua yhdellä äänellä, mukaan lukien siirtyminen yksimielisyydestä enemmistöpäätöksiin ulkosuhteiden alalla.

Uskomme vakaasti, että Euroopan on jatkossakin aktiivisesti puollettava ihmisoikeuksia, demokratiaa ja EU:n perusperiaatteita kaikissa EU:n politiikoissa, joilla on ulkoinen ulottuvuus, kuten kehitys, maahanmuutto, turvallisuus, terrorismin torjunta, laajentuminen ja kauppa.

Euroopan pitäisi edelleen vahvistaa turvallisuuttaan ja siirtyä kohti todellista puolustusliittoa. Meidän on myös asetettava etusijalle energian toimitusvarmuus Euroopassa ja estettävä energian käyttäminen poliittisena välineenä.

Transatlanttinen kumppanuus on toisen maailmansodan jälkeisen rauhan pitkäaikainen tukijalka, ja perustuu yhteisiin arvoihin ja etuihin. Se tulee kohtaamaan merkittäviä haasteita ja häiriöitä lyhyellä aikavälillä, mutta pitkän aikavälin perusteet ovat edelleen vahvat. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö samanmielisinä kumppaneina on edelleen ensiarvoisen tärkeä, kuin myös avoin ja monenkeskinen vapaa ja oikeudenmukainen kauppa.

Haluamme, että EU jatkaa sitoutumistaan äärimmäisen köyhyyden poistamiseen vuoteen 2030 mennessä, ja että EU säilyy maailman johtavana kehitysavun tarjoajana. EU:n on asetettava etusijalle apu niille maille, jotka noudattavat hyvää hallintotapaa ja kunnioittavat demokratian ja ihmisoikeuksien periaatteita.

Maailmanlaajuinen kauppa ja investoinnit

Tavoitteenamme on rakentaa maailmanlaajuinen kauppajärjestelmä, joka on mahdollisimman avoin ja oikeudenmukainen; sellainen, joka antaisi Euroopalle mahdollisuuden sekä rakentaa poliittisia yhteyksiä että luoda uusia työpaikkoja vientiteollisuudessaan.

Haluamme, että Eurooppa solmii edelleen vapaita ja oikeudenmukaisia kauppasopimuksia, jotka suojaavat Euroopan korkeita standardeja kuluttajien, ympäristönsuojelun, sosiaalisen ja tietosuojan alalla, kuten Kanadan ja Japanin kanssa, keinona avata markkinoita, edistää kasvua, lievittää köyhyyttä ja luoda mahdollisuuksia eurooppalaisille.

Naapurustomme suojeleminen

EU:n on jatkettava eurooppalaisten räätälöityjen naapuruussuhteiden kehittämistä, vahvistaen demokratiakehitystä ja oikeusvaltioperiaatetta. Meidän on myös autettava näiden alueiden vakauttamisessa ja tuotava ne lähemmäs Eurooppaa, vastustaen Venäjän jatkuvia yrityksiä horjuttaa naapureitamme ja palauttaa vaikutusvaltaansa entisiin neuvostomaihin.

Laajentuminen on ollut yksi EU:n menestystarinoista. Meidän on edelleen arvioitava jokainen ehdokasvaltio omien ansioidensa mukaan, samalla ottaen huomioon Kööpenhaminan kriteerien täysimääräinen kunnioittaminen sekä EU:n integraatiokyky, jota sen on vahvistettava.

Tuemme Thessalonikin sitoumuksia etenkin Kaakkois-Euroopassa, jossa haluamme luoda oikeanlaiset edellytykset laajentumiselle.

Asiaankuuluva työryhmä

Ulkoasiat

Related Position Papers

Flags of Ukraine and the European Union
julkaisut 05.04.2022

PPE-ryhmän politiikkalinjaukset: välittömistä toimista meneillään olevan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta

Euroopan geopoliittinen tilanne muuttui dramaattisesti 24. helmikuuta 2022, kun Venäjä aloitti ilman edeltävää provokaatiota ja perusteettomasti hyökkäyssodan Ukrainaan, mikä on kansainvälinen rikos. Ukraina on tähän mennessä osoittanut uskomatonta vastustus- ja sietokykyä ja estänyt Venäjää saavuttamasta alkuperäisiä sotatavoitteitaan. Euroopan unioni reagoi nopeasti ja päättäväisesti asettamalla ennennäkemättömiä pakotteita Venäjää ja sen avunantajaa Valko-Venäjää vastaan. Kaikki arviot viittaavat siihen, että sota tulee kestämään pitkään. Siksi kansainvälisen yhteisön on entisestään lisättävä Venäjän hallinnolle aiheuttamaansa vahinkoa, jotta se voi auttaa lopettamaan sodan mahdollisimman pian. Toimia koskevat tärkeimmät politiikkalinjaukset:   EU:n ja sen jäsenvaltioiden on toimitettava aseita ja autettava Ukrainaa puolustautumaan. EU:n olisi lisäksi hyödynnettävä Euroopan rauhanrahastoa ja kaikkia muita mahdollisia keinoja asetoimitusten auttamiseksi. Hyökkäyksiä pakeneville siviileille on perustettava turvallisia humanitaarisia käytäviä, joilla voidaan myös vahvistaa EU:n humanitaarisen avun verkostoja Ukrainassa (polttoaineet, elintarvikkeet, lääkkeet, generaattorit ja liikkuvat kampukset). Vastaavasti on avattava ”vihreitä käytäviä”, jotta Ukrainaan voidaan tuoda kaikki maataloustuotannon lisäämiseksi tarvittavat tuotteet (esim. torjunta-aineet ja lannoitteet) ja tuoda Ukrainasta pois kaikki maataloustuotteet, joita voidaan vielä viedä. Nyt on aika asettaa lisää pakotteita:   Venäläisen öljyn, hiilen, ydinpolttoaineen ja kaasun tuonti on kiellettävä välittömästi kokonaisuudessaan ja Nord Stream 1 ja 2 -hankkeista on luovuttava täysin. Lisäksi on esitettävä suunnitelma, jolla jatketaan EU:n energian toimitusvarmuuden turvaamista lyhyellä aikavälillä. Öljy- ja hiilikauppaan osallistuvat venäläiset pankit olisi myös irrotettava SWIFT-järjestelmästä. Jäsenvaltioiden olisi kiellettävä pääsy kaikkiin EU:n satamiin aluksilta, joiden edellinen tai seuraava käyntisatama on Venäjällä. Infrastruktuuriamme ei saa käyttää sotakoneiston ruokkimiseen. Jäsenvaltioiden olisi karkotettava niissä olevat Venäjän suurlähettiläät Venäjän diplomaattisen läsnäolon minimoimiseksi. Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden on vastattava Venäjälle asetettuja pakotteita, jotta voidaan tukkia kaikki porsaanreiät, joiden avulla Putin voi käyttää Lukašenkan apua pakotteiden (esimerkiksi pankeille ja öljytuotteiden viennille asetettujen pakotteiden) kiertämiseen. Otetaan käyttöön toissijaisia pakotteita kaikille, jotka auttavat Venäjän ja Valko-Venäjän hallintoja kiertämään pakotteita. Jotkin valtiot ovat päättäneet tukea Putinin hallintoa ja hyökkäystä tai pidättyä tuomitsemasta niitä, ja tästä on koiduttava seurauksia. Pakotteet poistetaan vasta, kun miehitysjoukkojen viimeinen sotilas poistuu Ukrainan alueelta Ukrainan perustuslaillisen hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ukrainan ehdokasvaltion asema: Ukraina jätti virallisen EU-jäsenyyshakemuksen 28. helmikuuta 2022, ja Eurooppa-neuvosto antoi 10. ja 11. maaliskuuta päätelmän, jossa todettiin, että Ukraina kuuluu eurooppalaiseen perheeseemme. EU:n toimielinten olisi nyt pyrittävä toteuttamaan lupauksensa myöntää Ukrainalle ehdokasvaltion asema viipymättä, jotta voidaan myös välttää, etteivät Ukrainan ja sen kansalaisten oikeutetut toiveet joudu niiden tällä hetkellä kohtaamien vihamielisten vaatimusten uhriksi. Toimielinten olisi lisäksi pyrittävä nopeuttamaan Ukrainan yhdentymistä EU:n sisämarkkinoihin ”kaikki paitsi toimielimet” -mallin ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti. Perustetaan Marshall-suunnitelman kaltainen rahasto Ukrainan jälleenrakentamiseksi sodan jälkeen. Tällä viestillä annetaan toivoa ukrainalaisille. Rahaston olisi oltava avokätinen ja sitä olisi rahoitettava EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimesta, avunantajien maksuosuuksista ja Venäjän sotakorvauksilla, mukaan lukien Venäjän varat, jotka on takavarikoitu kansainvälisen oikeuden mukaisten pakotteiden seurauksena. Kutsutaan Putinia ja Lukašenkaa sotarikollisiksi. Vaadimme kansainvälisen oikeuden mukaista oikeudenkäyntiä, jotta kaikki teot, jotka määritellään laissa sotarikoksiksi, tutkitaan ja niistä nostetaan syyte. Putinin jälkeinen Venäjä: Meidän on tehtävä yhteistyötä Venäjän kansan kanssa ja osoitettava, että EU on valmis auttamaan tulevaa demokraattista Venäjää. Putinin sortotoimien lisäksi myös länsimaiden pakotteiden vaikutukset vaikeuttavat tällä hetkellä Venäjän opposition toiminnan jatkamista. Venäjän opposition on tiedettävä, että olemme valmiita kutsumaan demokraattisen ja vastuullisen Venäjän takaisin kansakuntien yhteisöön.   ...

julkaisut 10.03.2021

EU:n ja Kiinan suhteet – kohti oikeudenmukaista ja vastavuoroista kumppanuutta

”Ennen periaatteita täytyy olla rohkeutta”. Kiinalainen sana...

julkaisut 02.10.2015

Energiaturvallisuuden ulkoinen ulottuvuus

TAVOITTEET Tavoitteemme on parantaa ulkoisen energian toimitusvarmuutta Euroopan unionissa. 53 prosenttia...

julkaisut 28.04.2015

EPP-RYHMÄN SOPIMUS TERRORISMIN TORJUNNASTA

Radikalisoitumisen estäminen ja radikalismista luopumisen edistäminen Yksi strategiamme...

Muu asiaa liittyvä sisältö

No result

Yhteystiedot