Ulkoasiat

Todellinen globaali johtaja

Ottaakseen globaalin johtavan aseman ulkopolitiikassa EU:n on edelleen vahvistettava kykyään puhua yhdellä äänellä, mukaan lukien siirtyminen yksimielisyydestä enemmistöpäätöksiin ulkosuhteiden alalla.

Uskomme vakaasti, että Euroopan on jatkossakin aktiivisesti puollettava ihmisoikeuksia, demokratiaa ja EU:n perusperiaatteita kaikissa EU:n politiikoissa, joilla on ulkoinen ulottuvuus, kuten kehitys, maahanmuutto, turvallisuus, terrorismin torjunta, laajentuminen ja kauppa.

Euroopan pitäisi edelleen vahvistaa turvallisuuttaan ja siirtyä kohti todellista puolustusliittoa. Meidän on myös asetettava etusijalle energian toimitusvarmuus Euroopassa ja estettävä energian käyttäminen poliittisena välineenä.

Transatlanttinen kumppanuus on toisen maailmansodan jälkeisen rauhan pitkäaikainen tukijalka, ja perustuu yhteisiin arvoihin ja etuihin. Se tulee kohtaamaan merkittäviä haasteita ja häiriöitä lyhyellä aikavälillä, mutta pitkän aikavälin perusteet ovat edelleen vahvat. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö samanmielisinä kumppaneina on edelleen ensiarvoisen tärkeä, kuin myös avoin ja monenkeskinen vapaa ja oikeudenmukainen kauppa.

Haluamme, että EU jatkaa sitoutumistaan äärimmäisen köyhyyden poistamiseen vuoteen 2030 mennessä, ja että EU säilyy maailman johtavana kehitysavun tarjoajana. EU:n on asetettava etusijalle apu niille maille, jotka noudattavat hyvää hallintotapaa ja kunnioittavat demokratian ja ihmisoikeuksien periaatteita.

Maailmanlaajuinen kauppa ja investoinnit

Tavoitteenamme on rakentaa maailmanlaajuinen kauppajärjestelmä, joka on mahdollisimman avoin ja oikeudenmukainen; sellainen, joka antaisi Euroopalle mahdollisuuden sekä rakentaa poliittisia yhteyksiä että luoda uusia työpaikkoja vientiteollisuudessaan.

Haluamme, että Eurooppa solmii edelleen vapaita ja oikeudenmukaisia kauppasopimuksia, jotka suojaavat Euroopan korkeita standardeja kuluttajien, ympäristönsuojelun, sosiaalisen ja tietosuojan alalla, kuten Kanadan ja Japanin kanssa, keinona avata markkinoita, edistää kasvua, lievittää köyhyyttä ja luoda mahdollisuuksia eurooppalaisille.

Naapurustomme suojeleminen

EU:n on jatkettava eurooppalaisten räätälöityjen naapuruussuhteiden kehittämistä, vahvistaen demokratiakehitystä ja oikeusvaltioperiaatetta. Meidän on myös autettava näiden alueiden vakauttamisessa ja tuotava ne lähemmäs Eurooppaa, vastustaen Venäjän jatkuvia yrityksiä horjuttaa naapureitamme ja palauttaa vaikutusvaltaansa entisiin neuvostomaihin.

Laajentuminen on ollut yksi EU:n menestystarinoista. Meidän on edelleen arvioitava jokainen ehdokasvaltio omien ansioidensa mukaan, samalla ottaen huomioon Kööpenhaminan kriteerien täysimääräinen kunnioittaminen sekä EU:n integraatiokyky, jota sen on vahvistettava.

Tuemme Thessalonikin sitoumuksia etenkin Kaakkois-Euroopassa, jossa haluamme luoda oikeanlaiset edellytykset laajentumiselle.

Asiaankuuluva työryhmä

Ulkoasiat

Related Position Papers

No result

Muu asiaa liittyvä sisältö

No result

Yhteystiedot