Un adevărat lider mondial

Pentru a-și asuma un rol de lider mondial în chestiuni de politică externă, Uniunea trebuie să își consolideze capacitatea de a vorbi cu o singură voce. Aceasta include trecerea de la procesul decizional bazat pe unanimitate la cel bazat pe majoritate în domeniul afacerilor externe.

Considerăm că Europa trebuie să susțină în mod activ drepturile omului, democrația și principiile fundamentale ale Uniunii în toate politicile sale care au o dimensiune externă, inclusiv dezvoltarea, migrația, securitatea, combaterea terorismului, extinderea și comerțul.

Europa ar trebui să continue să își consolideze securitatea și să se îndrepte către o veritabilă uniune a apărării. De asemenea, trebuie să acordăm prioritate securității energetice în Europa și să prevenim utilizarea energiei ca instrument politic.

Parteneriatul transatlantic, un pilon de lungă durată al păcii de după cel de-Al Doilea Război Mondial, bazat pe valori și interese comune, se confruntă cu un număr important de provocări și perturbări pe termen scurt. Elementele fundamentale pe termen lung rămân însă solide, iar cooperarea dintre UE și SUA, în calitate de parteneri care împărtășesc aceeași viziune, rămâne esențială – un sistem multilateral de comerț liber și echitabil.

Dorim ca Uniunea să își continue angajamentul de a eradica sărăcia extremă până în 2030, UE rămânând principalul furnizor de asistență pentru dezvoltare la nivel mondial. Uniunea ar trebui să acorde prioritate asistenței acordate țărilor cu o tradiție de bună guvernanță, de respectare a principiilor democratice și a drepturilor omului.

Comerțul și investițiile la nivel mondial

Dezideratul nostru este să construim un sistem comercial mondial care să fie cât mai deschis și mai echitabil, un sistem care ar permite Europei să creeze legături politice și să genereze noi locuri de muncă în sectoarele sale industriale orientate spre export. Uniunea ar trebui să continue să încheie acorduri comerciale libere și echitabile care îi protejează standardele ridicate în domenii precum protecția consumatorilor, a mediului, protecția socială și protecția datelor, cum ar fi cele încheiate cu Canada sau Japonia, ca modalitate de a deschide piețele, de a stimula creșterea economică, de a reduce sărăcia și de a crea oportunități pentru europeni.

Protejarea vecinătății noastre

Uniunea trebuie să construiască parteneriate adaptate în vecinătatea europeană, pe baza principiului „mai mult pentru mai mult”, și să consolideze procesele democratice și statul de drept. De asemenea, trebuie să contribuim la stabilizarea acestor regiuni și să le aducem mai aproape de Europa, rezistând, în același timp, încercărilor continue ale Rusiei de a destabiliza vecinii noștri și de a-și restabili influența asupra fostelor țări sovietice.

Extinderea a fost una dintre poveștile de succes ale UE. Trebui să evaluăm în continuare fiecare țară candidată pe baza meritelor sale, acordând atenție respectării depline a criteriilor de la Copenhaga și capacității de integrare a UE, care trebuie consolidată. De asemenea, UE trebuie să își reformeze procesele decizionale interne pentru a face față provocărilor unei Uniuni mai mari și noilor provocări geopolitice.

În concluzie, susținem angajamentele de la Salonic, în special în Europa de Sud-Est, unde dorim să creăm condițiile prealabile adecvate pentru extindere. Prin punerea în aplicare a acestor politici, UE poate deveni un adevărat lider mondial în chestiuni de politică externă.

Related Position Papers

Publicaţie picture
publications
Citiţi mai mult

Relațiile UE-China

10.03.2021
Publicaţie picture
publications
Citiţi mai mult

Conținut conex