Zahraniční věci

Skutečný globální lídr

Aby se EU stala skutečným světovým lídrem v otázkách zahraniční politiky, musí i nadále posilovat svou schopnost mluvit jedním hlasem, včetně přechodu od jednomyslného k většinovému rozhodování v otázkách zahraničních politiky.

Pevně ​​věříme, že Evropa musí i nadále aktivně prosazovat lidská práva, demokracii a základní principy EU ve všech politikách EU, které mají vnější dimenzi - jako je rozvojová politika, migrace, bezpečnost, boj proti terorismu, politika rozšíření a obchod.

Evropa by měla i nadále posilovat svou bezpečnost a směřovat ke skutečné obranné unii. Rovněž musíme upřednostňovat energetickou bezpečnost v Evropě a zabránit tomu, aby se energetika využívala jako politický nástroj.

Transatlantické partnerství, dlouhodobý pilíř míru po druhé světové válce založený na sdílených společných hodnotách a zájmech, čelí v současné době velkému množství výzev a potíží, ale dlouhodobé základy zůstávají pevné a spolupráce mezi EU a USA, jakožto podobně smýšlejícími partnery, zůstává rozhodující. Tak jako otevřený a multilaterální systém svobodného a spravedlivého obchodu.

Chceme, aby EU pokračovala ve svém úsilí vymýtit extrémní chudobu do roku 2030, s tím, že EU zůstane vedoucím globálním poskytovatelem rozvojové pomoci. EU musí upřednostňovat pomoc zemím s dobrou správou věcí a dodržováním demokratických zásad a lidských práv.

Globální obchod a investice

Usilujeme o vybudování globálního obchodního systému, který bude co nejvíce otevřený a spravedlivý, což umožní Evropě budovat politické vazby a vytvářet nová pracovní místa v exportních odvětvích.

Chceme, aby Evropa pokračovala ve vyjednávání svobodných a spravedlivých obchodních dohod, které zajistí vysoké standardy Evropy v oblasti ochrany spotřebitelů, životního prostředí, sociálních věcí a ochrany dat, jako jsou smlouvy s Kanadou nebo Japonskem, a tímto způsobem otevřít trhy, podpořit růst, zmírnit chudobu a vytvářet příležitosti pro Evropany.

Ochrana našeho sousedství

EU musí nadále budovat zvláštní partnerství v evropském sousedství, které bude založené na principu "více za více", posilovat demokratické procesy a principy právního státu. Musíme také pomoci stabilizovat tyto regiony a přiblížit je Evropě, odolat neustálým pokusům Ruska destabilizovat naše sousedy a obnovit jeho vliv na bývalé státy Sovětského svazu.

Rozšíření bylo jedním z úspěchů EU. Měli bychom i nadále posuzovat každou kandidátskou zemi na základě jejích vlastních zásluh, přičemž budeme věnovat pozornost plnému dodržování kodaňských kritérií a integrační kapacity EU, kterou musí posílit.

Stojíme za závazky přijatými v Soluni, zejména v jihovýchodní Evropě, kde chceme vytvořit správné podmínky pro rozšíření.

Příslušná pracovní skupina

Zahraniční věci

Related Position Papers

publikace 10.03.2021

Vztahy mezi EU a Čínou – na cestě ke spravedlivému a recipročnímu partnerství

„Kdo chce mít zásady, musí mít nejprve odvahu“ čínské ...

publikace 02.10.2015

Vnější aspekty energetické bezpečnosti

CÍLE Našim cílem je zajistit větší bezpečnost vnějších do...

publikace 28.04.2015

PAKT POSLANECKÉHO KLUBU ELS PROTI TERORISMU

Předcházení radikalizaci a posílení procesu deradikalizace Jedním z ...

Další informace

zpravy 16.09.2016 - 9:50
news 16.09.2016 - 9:50
ZAHRANIČNÍ VĚCI

Rusko nesmí pořádat své volby na Krymu

V předvečer ruských parlamentních voleb, které se konají tuto neděli, Jacek Saryusz-Wo...

zpravy 04.03.2016 - 10:27
news 04.03.2016 - 10:27
ZAHRANIČNÍ VĚCI HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ruští trollové a hybridní válka

Říká se, že pravda je první obětí války. Propaganda sice není novým fe...

zpravy 15.04.2015 - 13:13
news 15.04.2015 - 13:13
ZAHRANIČNÍ VĚCI PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

Mezinárodní den Romů – uctění obětí genocidy Romů

U příležitosti mezinárodního dne Romů 8. dubna hlasuje Ev...

zpravy 17.12.2014 - 10:55
news 17.12.2014 - 10:55
ZAHRANIČNÍ VĚCI

Evropský parlament odmítá bezpodmínečné uznání Palestiny

Poslanecký klub ELS vítá přijetí usnesení ...

Zadat více +

Kontakty

Rasa JUKNEVIČIENĖ