Skutečný světový lídr

Chce-li být EU v otázkách zahraniční politiky globálním lídrem, musí vystupovat jednotně. To znamená, že v zahraniční politice musí opustit jednomyslné rozhodování, a přejít k rozhodování většinovému.

Jsme přesvědčeni, že Evropská unie se musí aktivně zasazovat o lidská práva, demokracii a základní zásady ve všech svých politikách, které mají mezinárodní rozměr, včetně rozvoje, migrace, bezpečnosti, boje proti terorismu, rozšiřování EU a obchodu.

Evropa by měla i nadále posilovat svou bezpečnost a směřovat ke skutečné obranné unii. Musíme se také soustředit na energetickou bezpečnost v Evropě a zabránit tomu, aby byla energie využívána jako politický nástroj.

Transatlantické partnerství, dlouholetý pilíř míru po druhé světové válce založený na sdílených společných hodnotách a zájmech, čelí v poslední době velkým výzvám. Jeho dlouhodobé základy ale zůstávají silné a spolupráce mezi EU a USA jako podobně smýšlejícími partnery je i nadále klíčová – její podstatou je mnohostranný systém volného a spravedlivého obchodu.

Chceme, aby EU pokračovala ve svém závazku vymýtit do roku 2030 extrémní chudobu, přičemž EU zůstane hlavním světovým poskytovatelem rozvojové pomoci. EU by měla upřednostňovat pomoc zemím, v nichž dobře funguje veřejná správa, jsou dodržovány demokratické zásady a lidská práva.

Celosvětový obchod a investice

Naším cílem je vybudovat celosvětový systém obchodu, který bude co nejotevřenější a nejspravedlivější a bude Evropě umožňovat, aby navazovala politické vazby a vytvářela nová pracovní místa ve svých vývozních odvětvích. EU by měla i nadále uzavírat dohody o volném a spravedlivém obchodu, které zabezpečí vysoké standardy v oblastech, jako je ochrana spotřebitele, životní prostředí, sociální ochrana a ochrana údajů. Příkladem takových dohod jsou dohody s Kanadou nebo Japonskem – jsou způsobem, jak otevřít trhy, podnítit růst, zmírnit chudobu a vytvořit pro Evropany nové příležitosti.

Ochrana našeho sousedství

EU musí pokračovat v budování na míru šitých partnerství s našimi sousedy podle zásady „více za více“ a posilovat v těchto zemích demokratické procesy a právní stát. Musíme tyto regiony pomoci stabilizovat a přiblížit Evropě, a to navzdory neustálým pokusům Ruska o destabilizaci našich sousedů a obnovení svého vlivu na bývalé sovětské země.

Rozšíření unie bylo jedním z velkých úspěchů EU. Měli bychom i nadále posuzovat každou kandidátskou zemi na základě dosažených výsledků, přičemž musíme věnovat pozornost plnému dodržování kodaňských kritérií a integrační kapacitě EU, kterou je třeba posílit. EU musí rovněž reformovat své vnitřní rozhodovací procesy, aby se vypořádala s výzvami, které přinese rozšíření a nový geopolitický vývoj.

Stojíme tedy za závazky ze Soluně, zejména v jihovýchodní Evropě, kde chceme vytvořit pro rozšíření správné předpoklady. Prováděním těchto politik se EU může stát skutečným světovým lídrem v otázkách zahraniční politiky.

Related Position Papers

Publikace picture
publications
Přečtěte si více
Skupina kráčejících lidí před západem slunce
publications
Přečtěte si více
Publikace picture
publications
Přečtěte si více
Publikace picture
publications
Přečtěte si více
Publikace picture
publications
Přečtěte si více

Další informace

Ukrajina (121320)
news
Přečtěte si více
Detailní záběr na mladou ženu, která dělá gesto stop
news
Přečtěte si více
Ukrajina [nid:111647]
news
Přečtěte si více
Řada íránských vlajek před panoramatem Teheránu
news
Přečtěte si více