Külügyek

Egy igazi globális vezető

Ahhoz, hogy globális vezető szerepet vállaljon a külpolitikai kérdésekben, az EU-nak továbbra is képesnek kell lennie egyhangon megszólalni, ideértve a külügyi kérdésekről szóló egyhangú és többségi döntéshozatalt is.

Határozott meggyőződésünk, hogy Európának továbbra is aktívan támogatnia kell az emberi jogokat, a demokráciát és az EU alapelveit az összes olyan uniós külpolitikai ügyben, mint a fejlesztés, a migráció, a biztonság, a terrorizmus elleni küzdelem, a bővítés és a kereskedelem.

Európának továbbra is meg kell erősítenie biztonságát és egy igazi védelmi unió felé kell haladnia. Az energiabiztonságot Európában is kiemelten kell kezelnünk, és meg kell akadályoznunk, hogy az energiát politikai eszközként használjuk fel.

A transzatlanti partnerség, amely a közös értékeken és érdekeken alapuló második világháború utáni béke hosszú távú pillére, rövid távon jelentős kihívásokkal és zavarokkal néz szembe, de a hosszú távú alapok továbbra is erősek maradnak, és az EU és az Egyesült Államok, mint hasonló gondolkodású partnerek közötti együttműködés továbbra is döntő fontosságú marad. Ugyanúgy, mint a szabad és tisztességes kereskedelem nyílt és többoldalú rendszere.

Szeretnénk, ha az EU továbbra is elkötelezett maradna a rendkívüli szegénység 2030-ig történő felszámolása iránt, amivel az EU továbbra is a vezető globális fejlesztési segélyező maradna. Az EU-nak prioritásként kell kezelnie azokat az országokat, ahol megfelelnek a jó kormányzás elvének és tiszteletben tartják a demokratikus elveket és az emberi jogokat.

Globális kereskedelem és beruházások

Célunk egy olyan globális kereskedelmi rendszer kialakítása, amely a lehető legnyitottabb és legigazságosabb; amely lehetővé tenné Európa számára, hogy politikai kapcsolatokat építsen ki és új munkahelyeket teremtsen az exportáló iparágaiban.

Szeretnénk látni, hogy Európa továbbra is olyan szabad és tisztességes kereskedelmi megállapodásokat épít ki, amelyek megvédik magas európai színvonalat a fogyasztók, a környezetvédelem, a szociális és az adatvédelem területén, mint például ahogyan Kanadával vagy Japánnal nyitja meg a piacokat, ösztönzi a növekedés, enyhíti a szegénység és lehetőséget teremt az európaiak számára.

Szomszédságunk védelme

Az EU-nak tovább kell fejlesztenie a "többet a többért" elven alapuló partnerséget az európai szomszédságban a demokratikus folyamatok és a jogállamiság erősítésén érdekében. Segítenünk kell továbbá e régiók stabilizálásában és közelebb kell hozzuk őket Európához, ellenállva Oroszország folyamatos törekvéseinek, hogy destabilizálja szomszédjainkat, és visszaállítsa befolyását a volt szovjet országokban.

A bővítés az EU egyik sikertörténete. Továbbra is minden egyes tagjelölt országot a saját érdemei alapján kell megítélnünk, miközben figyelemmel vagyunk a koppenhágai kritériumok teljes tiszteletben tartására és az EU integrációs kapacitására, amit meg kell erősíteni.

Kiállunk a thesszaloniki kötelezettségvállalások mellett különösen Délkelet-Európában, ahol meg kívánjuk teremteni a bővítéshez szükséges megfelelő előfeltételeket.

Kapcsolódó munkacsoport

Külügyek

Related Position Papers

kiadvanyok 10.03.2021

Az EU és Kína közötti kapcsolatok – A méltányos és kölcsönös partnerség felé

„Ahhoz, hogy elveid legyenek, előbb bá...

kiadvanyok 02.10.2015

Az energiaellátás biztonságának külső dimenziója

CÉLKITŰZÉSEK Célunk az Európai Unió számára ...

kiadvanyok 28.04.2015

AZ EPP KÉPVISELŐCSOPORT TERRORIZMUS ELLENI PAKTUMA

A radikalizálódás megelőzése és a ...

kiadvanyok 23.02.2015

Az EU válasza az ukrajnai válságra

Az ukrán nép az október 26-i előrehozott parlamenti választásokon világosan ...

Más kapcsolódó tartalmak

hirek 02.07.2013 - 6:45
news 02.07.2013 - 6:45
KÜLÜGYEK JOGI ÜGYEK ÉS BELÜGYEK

EP napirenden a bolgár helyzet

Az európai szocialisták szemet hunynak a kirívó emberi jogi jogsértések fölött....

Névjegyalbum