Igazi globális vezető

Ahhoz, hogy globális vezető szerepet vállaljon a külpolitikai kérdésekben, az EU-nak még inkább egységes álláspontot kell képviselnie. Ez magában foglalja, hogy a külügyi kérdések terén az egyhangú döntéshozatalról a többségi döntéshozatal felé mozduljunk el.

Úgy véljük, hogy Európának aktívan ki kell állnia az emberi jogok, a demokrácia és az EU alapelvei mellett minden olyan szakpolitikájában, amely külső dimenzióval rendelkezik, beleértve a fejlesztést, a migrációt, a biztonságot, a terrorizmus elleni küzdelmet, a bővítést és a kereskedelmet.

Európának továbbra is meg kell erősítenie biztonságát és egy igazi védelmi unió felé kell haladnia. Az energiabiztonságot is kiemelten kell kezelnünk Európában, és meg kell akadályoznunk, hogy az energiát politikai eszközként használják fel.

A transzatlanti partnerségnek – a második világháború utáni béke régóta fennálló, közös értékeken és érdekeken alapuló pillérének – rövid távon számos kihívással és zavarral kell szembenéznie. Azonban a hosszú távú alapok továbbra is erősek, és az EU és az USA mint hasonlóan gondolkodó partnerek közötti együttműködés továbbra is döntő fontosságú – ez a szabad és tisztességes kereskedelem többoldalú rendszere.

Szeretnénk, ha az EU továbbra is elkötelezett lenne a mélyszegénység 2030-ig történő felszámolása iránt, amivel továbbra is vezető globális fejlesztési segélyező maradna. Az EU-nak prioritásként kell kezelnie az azoknak az országoknak nyújtott támogatást, ahol tiszteletben tartják a felelősségteljes kormányzást, a demokratikus elveket és az emberi jogokat.

Globális kereskedelem és beruházás

Célunk egy olyan globális kereskedelmi rendszer kialakítása, amely a lehető legnyitottabb és legigazságosabb – amely lehetővé tenné Európa számára, hogy politikai kapcsolatokat építsen ki és új munkahelyeket teremtsen az exportágazataiban. Az EU-nak továbbra is olyan szabad és tisztességes kereskedelmi megállapodásokat kell megkötnie, amelyek a Kanadával vagy Japánnal kötött megállapodásokhoz hasonlóan magas szintű normákat biztosítanak többek között a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem, a szociális védelem és az adatvédelem terén, és amelyek lehetővé teszik a piacok megnyitását, a növekedés ösztönzését, a szegénység enyhítését és a lehetőségek megteremtését az európaiak számára.

Szomszédságunk védelme

Az EU-nak a „többért többet” elv alapján folytatnia kell a különböző igényekhez igazított partnerségek kiépítését az európai szomszédságban, valamint meg kell erősítenie a demokratikus folyamatokat és a jogállamiságot. Segítenünk kell továbbá ezeknek a régióknak helyzetük megszilárdításában: közelebb kell hoznunk őket Európához, miközben ellenállunk Oroszország folyamatos arra irányuló kísérleteinek, hogy destabilizálja szomszédainkat, és helyreállítsa befolyását a volt szovjet országok felett.

A bővítés az EU egyik sikertörténete. Az egyes tagjelölt országokat továbbra is a saját érdemeik alapján kell megítélnünk, ugyanakkor figyelmet kell fordítanunk a koppenhágai kritériumok teljes körű tiszteletben tartására és az EU – megerősítendő – integrációs képességére. Az EU-nak meg kell újítania belső döntéshozatali folyamatait is, hogy megfeleljen a nagyobb uniós és az új geopolitikai kihívásoknak.

Végezetül kiállunk a thesszaloniki kötelezettségvállalások mellett, különösen Délkelet-Európában, ahol meg akarjuk teremteni a bővítéshez szükséges megfelelő előfeltételeket. E politikák végrehajtásával az EU igazi globális vezetővé válhat a külpolitikai kérdésekben.

Más kapcsolódó tartalmak