Trvalá rozpočtová zodpovednosť

Sociálne trhové hospodárstvo vyžaduje zdravé verejné financie. Ak chce Európa zachovať vysokú úroveň sociálnej ochrany, potrebuje nutne fiškálnu konsolidáciu. Znižovanie nadmerných verejných výdavkov je podmienkou ekonomického rastu a investícií. Telegrafické riešenia ponúkané ľavicovými politickými stranami iba vystavujú naše hospodárstvo vyššiemu riziku dlhšie a hlbšie recesie. Mladí ľudia a budúce generácie si zaslúžia žiť bez záťaže z minulosti.

Rozpočet EÚ predstavuje menej ako 1% európskej HDP na 500 miliónov obyvateľov. Mal by byť flexibilný tak, aby Európa bola schopná financovať svoje politiky.

Zachovanie konkurenschopného európskeho poľnohospodárstva

Ak chceme zdravé potraviny, EÚ musí zabezpečiť sociálne uskutočniteľné, konkurenschopné a životnému prostrediu priaznivé poľnohospodárstvo a rybolov. Zásadné je tiež spravodlivý životný štandard pre poľnohospodárov a rybárov.

Európa musí tiež usilovať o potravinovú bezpečnosť a bojovať s podvodmi v potravinovom sektore. Zároveň musí usilovať o konkurenseschopnost poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť pre 500 miliónov občanov. EÚ by mala zamerať platby na zachovanie pracovných miest a podporu vidieka.

Zodpovedné financovanie regiónov

Nový systém vlastných zdrojov by mal zabezpečiť transparentnejší financovanie z EÚ, v rámci ktorého členské štáty ponesú plnú zodpovednosť za dobrú správu fondov EÚ. 80% fondov je využité na národnej úrovni za dohľadu Európskej komisie.

iný relevantný obsah

Kontaktné údaje