Budžeta disciplīna ir būtiska stabilai ekonomikai

Lai saglabātu sociālo tirgus ekonomiku, ir vajadzīga stabila valsts finanšu sistēma. Ja Eiropa vēlas saglabāt savu sociālās aizsardzības līmeni, mums par prioritāti jānosaka fiskālā konsolidācija. Lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un ieguldījumus, ir būtiski samazināt nevajadzīgus publiskos izdevumus. Kreisā spārna politisko grupu ierosinātie “apkārtceļi” var radīt risku mūsu ekonomikai un izraisīt ilgāku un dziļāku recesiju. Mēs esam parādā jauniešiem un nākamajām paaudzēm atbrīvošanu no iepriekšējo parādu sloga.

ES budžets veido mazāk nekā 1 % no Eiropas IKP uz 500 miljoniem iedzīvotāju. ES budžetam jābūt elastīgam, lai Eiropa varētu finansēt savas politikas nozares.

Atbalsts lauksaimniekiem un pārtikas nodrošinājuma garantēšana

ETP grupa par galvenajām prioritātēm uzskata pārtikas nodrošinājumu un ES lauksaimniecības ilgtermiņa noturību, un mūsu komitejas locekļi Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā strādā pie taisnīga zaļā kursa izstrādes, kas ir gan ekoloģiski, gan sociāli, gan ekonomiski ilgtspējīgs.

Mēs cīnāmies par spēcīgāku ES lauksaimniecības politiku ar pienācīgu finansējumu un jaunām ilgtspējīgām un efektīvām metodēm, lai aizsargātu vietējo pārtikas ražošanu Eiropas ģimenes saimniecībās. Mēs arī atbalstām gados jaunus lauksaimniekus, lai nodrošinātu Eiropas pārtikas ražošanas nākotni. Ņemot vērā satricinājumus un nenoteiktību, ko izraisīja Krievijas karš Ukrainā, mūsu pārtikas ražošanas noturības veidošana ir ļoti būtiska visai pārtikas ķēdei.

Papildu likumdošanas darbam komiteja ciešā sadarbībā ar Komisiju, Padomi un citām ES iestādēm un ieinteresētajām personām uzrauga arī KLP (Kopējās lauksaimniecības politikas) un citu jautājumu īstenošanu.

Related Position Papers

Cits saistītais saturs