A költségvetési fegyelem elengedhetetlen a stabil gazdasághoz

A szociális piacgazdaság fenntartásához szilárd államháztartási rendszerre van szükség. Ha Európa fenn kívánja tartani szociális védelmi szintjét, prioritásként kell kezelnünk a költségvetési konszolidációt. A szükségtelen közkiadások csökkentése elengedhetetlen a gazdasági növekedés és a beruházások ösztönzéséhez. A baloldali képviselőcsoportok által javasolt, egyszerűnek tűnő megoldások kockázatot jelenthetnek gazdaságunkra nézve, és hosszabb és mélyebb recesszióhoz vezethetnek. Tartozunk azzal a fiataloknak és a jövő nemzedékeinek, hogy megszabadítjuk őket a múltbeli adósságok terheitől.

Az uniós költségvetés az 500 millió lakos számára Európa GDP-jének kevesebb mint 1%-át teszi ki. Az uniós költségvetésnek rugalmasnak kell lennie, hogy Európa finanszírozni tudja szakpolitikáit.

A mezőgazdasági termelők támogatása és az élelmezésbiztonság biztosítása

Az EPP képviselőcsoport kiemelt prioritásként kezeli az élelmezésbiztonságot és az uniós mezőgazdaság hosszú távú rezilienciáját, és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagjai egy ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható, méltányos zöld megállapodás kialakításán dolgoznak.

Egy olyan, erősebb uniós agrárpolitikáért küzdünk, amely megfelelő finanszírozással, valamint új, fenntartható és hatékony módszerekkel biztosítja az európai családi gazdaságok helyi élelmiszer-termelését. Támogatjuk továbbá a fiatal mezőgazdasági termelőket az európai élelmiszer-termelés jövőjének biztosításában. Az Oroszország által Ukrajnában kirobbantott háború okozta zavarok és bizonytalanság miatt élelmiszer-termelésünk ellenálló képességének megteremtése kulcsfontosságú az egész élelmiszerlánc számára.

Jogalkotási munkája mellett a bizottság – szoros együttműködésben a Bizottsággal, a Tanáccsal, valamint más uniós intézményekkel és érdekeltekkel – a KAP végrehajtását, valamint más kérdésköröket is figyelemmel kísér.

Más kapcsolódó tartalmak