Biudžetinė drausmė yra labai svarbi stabiliai ekonomikai užtikrinti

Siekiant išlaikyti socialinę rinkos ekonomiką, būtina patikima viešųjų finansų sistema. Jei norime išlaikyti Europos socialinės apsaugos lygį, turime teikti pirmenybę fiskaliniam konsolidavimui. Siekiant skatinti ekonomikos augimą ir investicijas, labai svarbu mažinti nereikalingas viešąsias išlaidas. Kairiųjų pažiūrų frakcijų siūlomi greitesni sprendimai gali kelti pavojų mūsų ekonomikai ir lemti ilgesnį ir gilesnį nuosmukį. Privalome jaunimui ir ateities kartoms nepalikti praeities skolų naštos.

ES biudžetas sudaro mažiau nei 1 proc. Europos BVP 500 mln. gyventojų. ES biudžetas turėtų būti lankstus, kad Europa galėtų finansuoti savo politiką.

Parama ūkininkams ir apsirūpinimo maistu saugumo užtikrinimas

ELP frakcija apsirūpinimo maistu saugumą ir ilgalaikį ES žemės ūkio atsparumą laiko svarbiausiais prioritetais, o mūsų Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariai siekia teisingo žaliojo kurso, kuris būtų ekologiškai, socialiai ir ekonomiškai tvarus.

Kovojame už tvirtesnę ES žemės ūkio politiką, pagal kurią būtų numatytas tinkamas finansavimas ir nauji tvarūs bei veiksmingi metodai vietos maisto gamybai Europos šeimos ūkiuose apsaugoti. Taip pat remiame jaunuosius ūkininkus, kad būtų užtikrinta Europos maisto gamybos ateitis. Ukrainoje prasidėjus neramumams ir neapibrėžtumui, kuriuos lėmė Rusijos Ukrainoje pradėtas karas, mūsų maisto gamybos atsparumo didinimas yra labai svarbus visai maisto grandinei.

Be veiklos teisėkūros srityje, komitetas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisija, Taryba ir kitomis ES institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, taip pat prižiūri BŽŪP įgyvendinimą ir svarsto kitus klausimus.

Related Position Papers

6 / 6

Kitas susijęs turinys