Biudžetas, žemės ūkis ir regionų finansavimas

Biudžetinė drausmė ne įgeidis

Socialinei rinkos ekonomikai reikia patikimų viešųjų finansų. Jei Europa nori išlaikyti gerą socialinės apsaugos lygį, mums skubiai reikia fiskalinės sistemos konsolidavimo. Bereikalingų viešųjų išlaidų mažinimas yra sąlyga ekonomikos augimui ir investicijoms skatinti. Kairiųjų politinių frakcijų siūlomi apkarpymai tik kelia didesnę ilgesnio ir gilesnio ekonomikos nuosmukio riziką mūsų ekonomikai. Juk jauni žmonės ir ateities kartos nusipelno gyventi be praeities naštos.

ES biudžetas sudaro mažiau nei 1% Europos BVP 500 milijonų gyventojų. ES biudžetas turėtų būti lankstus, kad Europa galėtų finansuoti savo politiką.

Konkurencingo Europos žemės ūkio išlaikymas

Norint užtikrinti sveiką maistą, ES privalo užtikrinti socialiai gyvybingus, konkurencingus ir aplinką tausojančius žemės ūkio bei žuvininkystės sektorius kartu su teisingu ir sąžiningu ūkininkų ir žvejų apmokėjimu.

Europa taip pat turi kovoti už maisto saugą ir su sukčiavimu maisto produktais, tuo pat metu leidžiant Europos žemės ūkiui būti konkurencingam, ir užtikrinti maisto saugą 500 mln. piliečių. Manome, kad ES turėtų sutelkti lėšas darbo vietų išlaikymui ir kaimo vietovių ekonominiam augimui.

Atskaitingas regioninis finansavimas

Nauja nuosavų išteklių sistema turėtų užtikrinti, kad ES finansavimas būtų skaidresnis, o valstybės narės būtų pilnai atsakingos už efektyvų ES finansavimo valdymą. Maždaug 80% lėšų yra įsisavinamos nacionaliniu lygmeniu, o Europos Komisija jas budriai kontroliuoja.

Susijusi darbo grupė

Biudžetas, žemės ūkis ir regionų finansavimas

Related Position Papers

leidiniai 10.09.2020

ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl BŽŪP reformos

ELP frakcija nuolat užtikrina, kad būtų atsižvelgiama į Europos ūkininkų bei mūsų kaimo bendruom...

Kitas susijęs turinys

naujienos 16.04.2021 - 9:40
news 16.04.2021 - 9:40
UŽSIENIO REIKALAI BIUDŽETAS IR STRUKTŪRINĖ POLITIKA TEISĖS IR VIDAUS REIKALAI EKONOMIKA IR APLINKA ELP FRAKCIJOS ĮVYKIAI

Kanclerė Merkel diskutuos Europos ateities tema

Visi žiniasklaidos atstovai kviečiami rytoj, trečiadienį, dalyvauti Europos liaudies partijos (EL...

Igor Tuleya
naujienos 16.11.2020 - 15:46
news 16.11.2020 - 15:46
UŽSIENIO REIKALAI BIUDŽETAS IR STRUKTŪRINĖ POLITIKA TEISĖS IR VIDAUS REIKALAI EKONOMIKA IR APLINKA

Teisės viršenybės principą gerbiantys neturi ko bijoti

Didžiausios Europos Parlamento - Europos liaudies partijos (ELP) - frakcijos pirmininkas ...

Kontaktai

Siegfried MUREŞAN