Budget, landbouw & regionale financiering

Budgettaire discipline is geen gril

De sociale markteconomie heeft nood aan degelijke overheidsfinanciën. Als Europa haar hoge standaard van sociale zekerheid wil behouden, hebben we dringend nood aan fiscale versterking. Onnodige publieke financiering terugdringen is een voorwaarde op economische groei en investeringen. Binnenwegen, voorgesteld door linkse politieke fracties, houden enkel een groter risico in dat onze economie in een langere en diepere recessie gaat. Jonge mensen en de volgende generaties verdienden immers te leven zonder de schulden uit het verleden.

Het EU-budget vertegenwoordigt minder dan 1% van Europa’s BNP voor 500 miljard inwoners. Het EU-budget zou flexibel moeten zijn, zodat Europa in staat is haar beleid aan te financieren.

Europa’s landbouw competitief houden

Om gezond voedsel te garandere, moet de EU zich verzekeren van levensvatbare, competitieve en milieuvriendelijke landbouw- en vissectoren, samen met goede en eerlijke levenstandaarden voor landbouwers en vissers.

Europa moet ook strijden voor voedselveiligheid en tegen voedselfraude, en tegelijkertijd zorgen dat Europa’s landbouw competitief blijft en dat voedselveiligheid meer dan 500 miljard burgers gegarandeerd is. We geloven dat de EU moet focussen op betalingen die jobs in standhouden en plattelandsgebieden opwaarderen.

Betrouwbare regionale fondsenwerving

Een nieuw systeem van eigen grondstoffen zou EU-financiering transparanter moeten maken, met lidstaten die de volle verantwoordelijkheid voor goed beheer van EU-fondsenwerving op zich nemen. Ongeveer 80% van de fondsen worden geïmplementeerd op nationaal niveau met strikte controle van de Europese Commissie.

Gerelateerde werkgroep

Budget, landbouw & regionale financiering

Related Position Papers

No result

Andere gerelateerde inhoud

nieuws 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
BEGROTING EN STRUCTUREEL BELEID ECONOMIE EN MILIEU

Cyprus: Europese oplossing nodig, geen Russische

CDA-Europarlementslid Corien Wortmann pleit voor een Europese oplossing voor Cyprus, geen Russische. Ze...

nieuws 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
BEGROTING EN STRUCTUREEL BELEID

Europese meerjarenbegroting: Dehaene nieuwe rapporteur

Jean-Luc Dehaene is benoemd tot nieuwe rapporteur namens het Europees Parlement voor het dossier...

nieuws 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
BEGROTING EN STRUCTUREEL BELEID

Meerjarenbegroting

Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2014-2020 goedgekeurd. Europarlementslid Jean-Luc...

Contactgegevens

Siegfried MUREŞAN