Budjettikuri on olennaista vakaan talouden turvaamiseksi

Vakaa julkisen talouden järjestelmä on välttämätön sosiaalisen markkinatalouden ylläpitämiseksi. Jos Eurooppa haluaa säilyttää sosiaaliturvansa tason, meidän on priorisoitava julkisen talouden vakauttamista. Tarpeettomien julkisten menojen vähentäminen on olennaisen tärkeää talouskasvun ja investointien lisäämiselle. Vasemmistolaisten poliittisten ryhmien ehdottamat pikakuurit voivat vaarantaa taloutemme ja johtaa pidempiin ja syvempiin taantumiin. Meillä on velvollisuus vapauttaa nuoret ja tulevat sukupolvet vanhojen velkojen taakasta.

EU:n budjetti on vähemmän kuin 1 % Euroopan BKT:stä 500 miljoonalle kansalaiselle. EU:n budjetin pitäisi olla joustava, jotta Euroopan tärkeille projekteille turvataan rahoitus.

Viljelijöiden tukeminen ja elintarviketurvan varmistaminen

Elintarviketurva ja EU:n maatalouden pitkän aikavälin selviytymiskyky ovat EPP-ryhmän tärkeimpiä painopisteitä, ja jäsenemme maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa tekevät töitä oikeudenmukaisen vihreän kehityksen eteen, joka on sekä ekologisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti kestävää.

Haluamme vahvistaa EU:n maatalouspolitiikkaa ja varmistaa, että sillä on riittävästi rahoitusta sekä uusia, kestäviä ja tehokkaita keinoja paikallisen elintarviketuotannon turvaamiseksi Euroopan perhetiloilla. Tuemme myös nuoria viljelijöitä, jotta voidaan turvata eurooppalaisen elintarviketuotannon tulevaisuus. Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan aiheuttamassa epävarmassa tilanteessa elintarviketuotantomme selviytymiskyvyn vahvistaminen on välttämätöntä koko ruokaketjulle.

Lainsäädäntötyön lisäksi valiokunta valvoo YMP:n täytäntöönpanoa ja seuraa muita tärkeitä kysymyksiä tiiviissä yhteistyössä komission, neuvoston ja EU:n muiden toimielinten ja sidosryhmien kanssa.

Related Position Papers

6 / 6

Muu asiaa liittyvä sisältö