Rozpočtová kázeň pro stabilní ekonomiku

K zachování sociálně tržního hospodářství je nezbytný zdravý systém veřejných financí. Pokud chce Evropa udržet úroveň sociální ochrany, musí se prioritně zaměřit na fiskální konsolidaci. Snížení zbytečných veřejných výdajů má zásadní význam pro podporu hospodářského růstu a investic. Zkratkovitá řešení, která navrhují levicové politické skupiny, mohou představovat riziko pro naše hospodářství a způsobit, že recese budou delší a hlubší. Měli bychom usilovat o to, abychom mladé lidi a budoucí generace osvobodili od zátěže dluhů z minulosti.

Rozpočet EU představuje méně než 1 % HDP Evropy pro 500 milionů obyvatel. Měl by být flexibilní, aby Evropa byla schopna financovat své politické strategie.

Podpora zemědělců a potravinová bezpečnost

Skupina ELS řadí potravinovou bezpečnost a dlouhodobou odolnost zemědělství EU mezi hlavní priority. Poslanci z naší skupiny, kteří jsou členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, usilují o to, aby Zelená dohody byla férová a ekologicky, sociálně i ekonomicky udržitelná.

Jsme přesvědčeni, že zemědělská politika EU má být silnější a je třeba na ni poskytnout odpovídající finanční prostředky. Podporujeme také mladé zemědělce, abychom zajistili budoucnost evropské produkce potravin. Vzhledem k turbulencím a nejistotě, které vyvolala válka Ruska proti Ukrajině, má budování odolnosti naší produkce potravin zásadní význam pro celý potravinový řetězec.

Kromě legislativní činnosti výbor rovněž sleduje provádění SZP a další záležitosti, a to v úzké spolupráci s Komisí a Radou a dalšími institucemi EU a zainteresovanými stranami.

Další informace