Proračunska disciplina je bistvena za stabilno gospodarstvo

Za ohranitev socialnega tržnega gospodarstva potrebujemo trden javnofinančni sistem. Če želi Evropa ohraniti sedanjo raven socialne zaščite, se moramo nujno lotiti fiskalne konsolidacije. Zmanjšati moramo nepotrebno javno porabo, če želimo spodbuditi gospodarsko rast in naložbe. Bližnjice, ki jih zagovarjajo leve politične skupine, lahko ogrozijo naše gospodarstvo ter vodijo v daljše in globje recesije. Mlade in prihodnje generacije moramo osvoboditi bremena preteklih dolgov.

Proračun EU predstavlja manj kot odstotek evropskega bruto domačega proizvoda (BDP), ki ga ustvari 500 milijonov prebivalcev. Biti mora prožen, da bo Evropa lahko financirala svoje politike.

Podpora za kmete in skrb za prehransko varnost

Prehranska varnost in dolgoročna odpornost kmetijstva EU sta med glavnimi prednostnimi nalogami skupine ELS, naši člani Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja pa si prizadevajo za pravičen zeleni dogovor, ki bo ekološko, socialno in gospodarsko trajnosten.

Borimo se za močnejšo kmetijsko politiko EU z ustreznim financiranjem ter novimi trajnostnimi in učinkovitimi metodami za zaščito lokalne proizvodnje hrane na evropskih družinskih kmetijah. Podpiramo tudi mlade kmete, da bi zagotovili prihodnost za evropsko pridelavo hrane. Zaradi pretresov in negotovosti, ki jih je povzročila Rusija z vojno v Ukrajini, je za celotno prehransko verigo ključnega pomena, da povečamo odpornost naše proizvodnje hrane.

Poleg zakonodajnega dela odbor v tesnem sodelovanju s Komisijo, Svetom in drugimi institucijami EU in deležniki spremlja izvajanje skupne kmetijske politike in druga vprašanja.

Related Position Papers

Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije

6 / 6

Ostali povezani dokumenti

Koordinatorji
news
Dodatne informacije
Koordinatorji
news
Dodatne informacije
kmet
news
Dodatne informacije
122465
news
Dodatne informacije
122468
news
Dodatne informacije