Proračunska disciplina ni muha enodnevnica

Če želi Evropa ohraniti dobre ravni socialne zaščite, nujno potrebujemo fiskalno konsolidacijo. Zmanjševanje nepotrebne javne porabe je pogoj za povečanje gospodarske rasti in naložb. Bližnjice, ki so jih predlagale levičarske politične skupine, so večje tveganje za dolgo in globljo recesijo našega gospodarstva. Konec koncev si mladi in naslednja generacija zaslužijo živeti brez bremen preteklosti.

Proračun EU predstavlja manj kot 1% evropskega BDP za 500 milijonov prebivalcev. Proračun EU mora biti prilagodljiv, zato, da lahko Evropa financira svoje politike.

Ohranjanje evropske konkurenčnosti v kmetijstvu

Da bi zagotovili zdravo hrano, mora EU poskrbeti za konkurenčne in okolju prijazne kmetijske in ribiške sektorje v državah članicah in hkrati vzdrževati dober in pošten življenjski standard za kmete in ribiče.

Evropa si mora prizadevati za varnost hrane in delovati proti goljufijam, hkrati pa omogočati konkurenčnost evropskega kmetijstva. Zagotavljati mora zanesljivo preskrbo s hrano za 500 milijonov državljanov. Menimo, da bi morala EU sredstva nameniti za ohranjanje delovnih mest in spodbujanje naših podeželskih območij.

Odgovorno regionalno financiranje

Nov sistem lastnih sredstev bi moral financiranje EU narediti bolj pregledno, pri čemer bi države članice prevzele polno odgovornost za dobro upravljanje financiranja EU. Približno 80% sredstev se izvaja na nacionalni ravni. Nad porabo sredstev bedi Evropska komisija.

Ostali povezani dokumenti

Kontaktni podatki