Budgetdisciplin er ikke et modefænomen

Den sociale markedsøkonomi har brug for sunde offentlige finanser. Hvis Europa ønsker at opretholde et højt socialt beskyttelsesniveau, har vi akut behov for finanspolitisk konsolidering. At reducere unødvendige offentlige udgifter er en betingelse for at øge den økonomiske vækst og investeringerne. Genveje foreslået af venstreorienterede politiske grupper udsætter kun vores økonomi for større risiko for en længere og dybere recession. Trods alt fortjener unge og næste generationer at leve uden byrderne fra fortiden.

EU-budgettet udgør mindre end 1% af Europas BNP der omfatter 500 millioner indbyggere. EU-budgettet bør være fleksibelt, så Europa kan finansiere politiske tiltag.

Europas landbrug skal være konkurrencedygtigt

For at sikre sund mad skal EU sikre socialt levedygtige, konkurrencedygtige og miljøvenlige landbrugs- og fiskerisektorer sammen med en god og rimelig levestandard for landmænd og fiskere.

Europa skal også kæmpe for fødevaresikkerhed og mod fødevaresvindel samtidig med at det europæiske landbrug kan være konkurrencedygtigt og sikre fødevaresikkerhed for 500 millioner borgere. Vi mener, at EU bør fokusere betalinger på at fastholde job og fremme vores landdistrikter.

Ansvarlig regional finansiering

Et nyt system af egne indtægter bør gøre EU-finansieringen mere gennemsigtig, idet medlemsstaterne tager fuldt ansvar for den gode forvaltning af EU-midler. Omkring 80% af midlerne gennemføres på nationalt plan og stilles til regnskab under årvågen kontrol fra Europa-Kommissionen.

Andet relateret indhold

Kontaktoplysninger