Dyscyplina budżetowa ma zasadnicze znaczenie dla stabilności gospodarki

Zdrowy system finansów publicznych jest niezbędny do utrzymania społecznej gospodarki rynkowej. Jeśli Europa chce utrzymać poziom ochrony socjalnej, musimy priorytetowo potraktować kwestię konsolidacji fiskalnej. Ograniczenie zbędnych wydatków publicznych ma zasadnicze znaczenie dla pobudzenia wzrostu gospodarczego i inwestycji. Łatwe na pozór rozwiązania zaproponowane przez lewicowe ugrupowania polityczne mogą stanowić zagrożenie dla naszej gospodarki oraz prowadzić do dłuższych i głębszych recesji. Jesteśmy to winni młodym ludziom i przyszłym pokoleniom, aby uwolnić ich od obciążeń związanych z długiem zaciągniętym w przeszłości.

Budżet UE stanowi mniej niż 1% europejskiego PKB przy 500 mln mieszkańców. Budżet UE powinien być elastyczny, tak aby Europa mogła finansować swoją politykę.

Wspieranie rolników i troska o bezpieczeństwo żywnościowe

Grupa EPL uznaje bezpieczeństwo żywnościowe i długoterminową odporność rolnictwa UE za główne priorytety, a nasi członkowie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracują nad sprawiedliwym zielonym ładem, który będzie zrównoważony pod względem ekologicznym, społecznym i gospodarczym.

Walczymy o wzmocnioną politykę rolną UE umożliwiającą odpowiednie finansowanie oraz nowe zrównoważone i skuteczne metody ochrony lokalnej produkcji żywności w europejskich gospodarstwach rodzinnych. Wspieramy również młodych rolników, aby produkcja żywności w Europie miała przyszłość. Wraz z zawirowaniami i niepewnością spowodowaną wojną, która Rosja rozpoczęła w Ukrainie, budowanie odporności naszej produkcji żywności ma kluczowe znaczenie dla całego łańcucha żywnościowego.

Poza pracami legislacyjnymi komisja ta monitoruje również wdrażanie wspólnej polityki rolnej i inne ważne kwestie w ścisłej współpracy z Komisją, Radą oraz innymi instytucjami UE i zainteresowanymi stronami.

Related Position Papers

więcej na temat