Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

Eelarvedistsipliin pole pelgalt kapriis

Sotsiaalne turumajandus vajab riigi rahanduse usaldusväärsust. Kui Euroopa soovib säilitada head sotsiaalkaitse taset, on meil kiiresti vaja eelarve konsolideerimist. Ebavajalike riiklike kulutuste vähendamine on tingimus majanduskasvu ja investeeringute soodustamiseks. Vasakpoolsete fraktsioonide ettepanekud riskivad meie majanduse saatmisega sügavamasse ja pikemasse majanduslangusesse. Aga  noored ja järgmised põlkonnad väärivad elu ilma mineviku koormuseta.

ELi eelarve moodustab vähem kui 1% Euroopa 500 miljoni elaniku kohta. ELi eelarve peaks olema paindlik, et Euroopa suudaks oma poliitikaid rahastada.

Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime säilitamine

Tervisliku toidu tagamiseks peab EL tagama sotsiaalselt elujõulised, konkurentsivõimelised ja keskkonnasõbralikud põllumajandus- ja kalandussektorid ning põllumajandustootjate ja kalurite hea ja õiglase elatustaseme.

Euroopa peab võitlema ka toiduohutuse eest, samal ajal võimaldades Euroopa põllumajandusel olla konkurentsivõimeline ja kindlustada toiduga 500 miljonit kodanikku. Usume, et EL peaks maksetel keskenduma töökohtade säilitamisele ja maapiirkondade edendamisele.

Kohalik piirkondlik rahastamine

Uus omavahendite süsteem peaks ELi rahastamise läbipaistvamaks muutma, kuna liikmesriigid vastutavad täielikult ELi vahendite hea haldamise eest. Ligikaudu 80% rahalistest vahenditest viiakse ellu riiklikul tasandil, mida Euroopa Komisjon hoolikalt kontrollib.

Seotud töörühm

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

Related Position Papers

No result

Muu seotud teave

No result

Kontaktid

Siegfried MUREŞAN