Eelarvedistsipliin on stabiilse majanduse jaoks hädavajalik

Sotsiaalse turumajanduse säilitamiseks on vaja usaldusväärset riigi rahanduse süsteemi. Kui Euroopa soovib oma sotsiaalkaitse taset alal hoida, tuleb keskenduda eelarve konsolideerimisele. Tarbetuid avaliku sektori kulutusi tuleb kindlasti vähendada, et soodustada majanduskasvu ja investeeringuid. Otseteed, mida soovitavad vasakpoolsed fraktsioonid, võivad ohustada majandust ning viia pikema ja sügavama majanduslanguseni. Meie ülesanne on pakkuda noortele ja tulevastele põlvkondadele minevikuvõlgadest vaba tulevikku.

Euroopa Liidu eelarve moodustab 500 miljoni elanikuga Euroopa SKPst vähem kui 1 %. ELi eelarve peab olema paindlik, et Euroopa saaks oma poliitikavaldkondi rahastada.

Põllumajandustootjate toetamine ja toiduga kindlustatuse tagamine

Toiduga kindlustatus ja ELi põllumajanduse pikaajaline vastupanuvõime on ERP fraktsiooni jaoks esmatähtsad ning meie liikmed põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis töötavad õiglase rohelise kokkuleppe nimel, mis oleks nii ökoloogiliselt, sotsiaalselt kui ka majanduslikult kestlik.

Pooldame piisava rahastamise ning uute kestlike ja tõhusate meetoditega tugevamat ELi põllumajanduspoliitikat, et kaitsta kohalikku toidutootmist Euroopa põllumajanduslikes pereettevõtetes. Toetame ka noori põllumajandustootjaid, et tagada Euroopa toidutootmise tulevik. Arvestades Venemaa algatatud Ukraina-vastasest sõjast tingitud ebastabiilsust ja ebakindlust, on toidutootmise vastupidavuse suurendamine kogu toiduahelas äärmiselt oluline.

Lisaks seadusandlikule tööle jälgib põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon tihedas koostöös Euroopa Komisjoni ja nõukogu ning teiste ELi institutsioonide ja sidusrühmadega ka ÜPP rakendamist ja tegeleb muude oluliste küsimustega.

Muu seotud teave