Siegfried MUREŞAN

Poslanec/Poslankyňa EP

Siegfried MUREŞAN

How to contact me ?

Siegfried MUREŞAN

Poslanec/Poslankyňa EP
Rumunsko
Partidul Naţional Liberal
BRUSSEL

SPINELLI 08E257 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45154

STRASBOURG

WEISS T13061 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75154

BIO

Siegfried Mureşan sa narodil v rumunskom meste Hunedoara nemeckej matke a rumunskému otcovi. V roku 2004 ukončil štúdium na Akadémii ekonomických štúdií v Bukurešti. V štúdiu pokračoval magisterským štúdiom ekonómie a manažmentu na Humboldtovej univerzite v Berlíne. V roku 2006 získal štipendium nemeckého parlamentu a zúčastnil sa na programe medzinárodných stáží Bundestagu. Následne pokračoval tri roky ako poradca predsedu Výboru pre európske záležitosti nemeckého parlamentu Gunthera Krichbauma.

V roku 2009 sa presťahoval do Bruselu, kde spočiatku pracoval v Európskom parlamente. V roku 2011 nastúpil do ústredia Európskej ľudovej strany ako politický poradca pre ekonomiku a sociálnu politiku. V januári 2014 bol povýšený na staršieho politického poradcu. Medzi jeho povinnosti v EPP patrila koordinácia ministerských zasadnutí EPP pred zasadnutiami Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, konkurencieschopnosť, zamestnanosť a všeobecné záležitosti.

Poslanec Európskeho parlamentu od roku 2014.

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Predseda - Moldavsko
 • Člen - Medziskupina pre vzdušný a kozmický priestor
 • Člen - Partidul Naţional Liberal
 • Člen - Euronest
 • Člen - Hospodárske a menové veci
 • Člen - Rozpočet
 • Člen - Konferencia predsedov delegácií
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - Spojené štáty americké

My Positions in the Group :

 • Predseda - Pracovná skupina pre rozpočet a štrukturálne politiky
 • Podpredseda - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Podpredseda - Predsedníctvo skupiny EPP
 • Podpredseda - Predsedníctvo skupiny EPP
 • Člen - Conference on the Future of Europe

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website