Bezpečnosť a obrana

Zachovanie stability v susedstve EÚ

Z praktického hľadiska tento výbor pomáha Výboru pre zahraničné veci v otázkach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Zodpovedajú sa mu činitelia s rozhodovacou právomocou v oblasti bezpečnosti a obrany. Podporuje aj prispievanie EÚ k zachovaniu mieru a stability na Balkáne, v Zakaukazsku, Afrike a na Blízkom východe.

Tento podvýbor sa prevažne zameriava na vojenské a obranné otázky.

Presadzovanie európskej obrannej únie

Poslanecký klub EĽS nikdy nepoľavil zo svojich požiadaviek, aby inštitúcie EÚ a členské štáty splnili svoje záväzky týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti európskych občanov. Sme presvedčení, že členské štáty EÚ musia využiť synergické efekty vyplývajúce zo zvýšenej spolupráce a koordinácie v oblasti obrany. Napokon, na zabezpečenie mieru je potrebné, aby sme boli schopní konať rýchlo, rozhodne a s odhodlaním, čo sa dá najlepšie dosiahnuť v rámci budúcej európskej obrannej únie.

Tvrdo sme tlačili na vytvorenie európskej obrannej únie, v ktorej sa členské štáty strategicky zbližujú a majú spoločné chápanie hrozieb s cieľom rozvíjať spoločné kapacity informovanosti o situácii. Vypracovali sme návrh jej budúceho fungovania a naďalej požadujeme plán s realistickými a praktickými krokmi smerom k jej vytvoreniu. Takisto sme zabezpečili 500 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ na spoločný výskum a vývoj v oblasti obrany.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Zahraničné veci

iný relevantný obsah

No result