Zahraničné veci

Pohľad za hranice Európy

Naša pracovná skupina pre vonkajšie politiky ovplyvňuje zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie. Pripravuje správy o tom, ako sa vynakladajú európske prostriedky, a podporuje Európsky parlament v rozhodnutiach o medzinárodných dohodách. Vedie úsilie EÚ o zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ a snaží sa o vytvorenie európskej obrannej únie a liberalizáciu vízového režimu, na čom aj aktívne pracuje. Prioritou je pre nás aj západný Balkán. Chceme tieto krajiny priviesť do EÚ podporou reforiem s cieľom zabezpečiť právny štát, bojovať proti korupcii a zabezpečiť nezávislý súdny systém.

Predseda

Rasa JUKNEVIČIENĖ

Výbory v tejto pracovnej skupine

Bezpečnosť a obrana

Zachovanie stability v susedstve EÚ Z praktického hľadiska tento výbor pomáha Výboru pre zahraničné v...

Ľudské práva

Ľudské práva ako priorita politiky Európska únia sa vo svojich vonkajších vzťahoch usiluje o podporu d...

Medzinárodný obchod

Obchodná politika so svedomím Lisabonská zmluva udeľuje rozhodujúcu úlohu pri definovaní obchodnej ...

Rozvoj

Ovplyvňovanie rozvojovej pomoci EÚ Z praktického hľadiska je tento výbor zodpovedný za rozhodovanie o výdavkoch rozpočtu EÚ na...

Zahraničné veci

Posilňovanie vzťahov s tretími krajinami Výbor pozorne skúma otázky týkajúce sa ľudských práv v ...

konkrétna pozícia

Zahraničné veci

Related Position Papers

publikacie 10.03.2021

Vzťahy medzi EÚ a Čínou

„Na zásady treba mať najskôr odvahu“ čínske príslovie Starí čínski cisári tvrdili, že moc im dali nebesá. Verili, že vďaka nebesiam je Čína „kráľovstvom...

publikacie 02.10.2015

Vonkajší rozmer energetickej bezpečnosti

CIELE Naším cieľom je zaistiť vyššiu bezpečnosť vonkajších dod...

publikacie 28.04.2015

PROTITERORISTICKÝ PAKT SKUPINY PPE

Predchádzanie radikalizácii a posilnenie deradikalizačného procesu Jednou z hlavných ...

Kontakt

  • Juan SALAFRANCA
  • Zástupca generálneho tajomníka a riaditeľ pre vonkajšie politiky – výbory, politický poradca pre delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky, krajinami Andského spoločenstva, Mercosurom, Mexikom a Čile a pre EuroLat
  • +32 2 2846355