Kultúra a vzdelávanie

Zlepšovanie znalostí a kultúry v Európe

Rozsah pôsobnosti výboru je pomerne široký, keďže sa venuje otázkam súvisiacim s audiovizuálnou politikou a s kultúrnymi a vzdelávacími aspektmi informačnej spoločnosti, politikou v oblasti mládeže a rozvojom politiky týkajúcej sa športu a voľného času a informačnej a mediálnej politiky.

Poslanecký klub EĽS chce posilniť hlavný cieľ EÚ, ktorým je spájať ľudí. Naša iniciatíva s názvom „DiscoverEU“, ktorá sa začala v roku 2018, už značne investovala do budúcnosti Európy tým, že poskytla bezplatný cestovný lístok 15 000 mladým ľuďom, ktorí dovŕšili 18 rokov, aby mohli objavovať náš kontinent vlakom.

Podporujeme aj všetky projekty Európskeho parlamentu zamerané na zlepšenie znalostí a kultúry v Európe vrátane programu Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, iniciatívu Kreatívna Európa, ktorá podporuje európske kultúrne a kreatívne sektory, a program „Európa pre občanov“.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Právne záležitosti a vnútro

iný relevantný obsah

No result