Doprava a cestovný ruch

Viac investícií a menej znečistenia

Tento výbor je v podstate zodpovedný za vytvorenie spoločnej európskej politiky v oblasti železničnej, cestnej, vnútrozemskej vodnej, námornej a leteckej dopravy. Jeho vplyv sa pohybuje od ustanovenia spoločných pravidiel pre dopravu v rámci Európskej únie až po rozvoj infraštruktúry pre transeurópske siete. Zaoberá sa tiež poštovými službami a cestovným ruchom.

Budeme aj naďalej vyžadovať prísnejšie monitorovanie a kontroly v záujme zaistenia bezpečnejšej mobility všetkých dopravných prostriedkov. Podporujeme aj čistejšie spôsoby dopravy, ktoré spôsobujú menšie znečistenie a globálne otepľovanie. Čistejšia doprava si vyžaduje investície do inovačných technológií a presadzovanie noriem platných v celej EÚ.

Dosiahli sme veľa. V roku 2011 sme prijali dôležité opatrenia v programe pre bezpečnosť na cestách vrátane povinných upozornení na zapnutie bezpečnostných pásov v autách. Naša iniciatíva DiscoverEU už poskytla 15 000 mladým ľuďom, ktorí dovŕšili 18 rokov, bezplatný cestovný lístok, aby mohli objavovať náš kontinent vlakom. A vďaka nášmu úsiliu nové pravidlá podporujú a odškodňujú cestujúcich, ktorí sa stretli s oneskoreniami.

Treba však podniknúť ďalšie kroky. Poslanecký klub EĽS podporuje všetky projekty EÚ zamerané na inteligentnejšiu a prepojenejšiu dopravu vrátane transeurópskej siete (TEN-T), ktorá financuje projekty cestnej, železničnej, námornej, vnútrozemskej vodnej dopravy a leteckej dopravy v každom členskom štáte EÚ.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

iný relevantný obsah

No result