Το "Ανεξάρτητο Σώμα Δεοντολογίας" αποτελεί κατά μέτωπο επίθεση στον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό

25.04.2024 9:21

Το "Ανεξάρτητο Σώμα Δεοντολογίας" αποτελεί κατά μέτωπο επίθεση στον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Λεπτομέρεια αίθουσας δικαστηρίου

Το λεγόμενο "Ανεξάρτητο Σώμα Δεοντολογίας" είναι θεμελιωδώς ελαττωματικό και απειλεί τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό. Στην τρέχουσα μορφή του, δεν έχει νομική βάση, αποδυναμώνει τη διάκριση των εξουσιών και δεν εγγυάται την ανεξαρτησία του. Ως εκ τούτου, η Ομάδα του ΕΛΚ αντιτίθεται σθεναρά στο αποτέλεσμα των πρόσφατων διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και ζητεί μια αναθεωρημένη προσέγγιση. Μια "Επιτροπή για τα πρότυπα στα δημόσια αξιώματα της ΕΕ" θα ήταν μια πολύ καλύτερη λύση.

"Το δικαίωμα του προτεινόμενου οργάνου να διερευνά και να δημοσιεύει μεμονωμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημόσια έκθεση αθώων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταδίκη τους από το δικαστήριο της κοινής γνώμης, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρξε κανένα αδίκημα", λέει ο ευρωβουλευτής Sven Simon, εκπρόσωπος της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου.

"Το Συμβούλιο συμμετέχει στον καθορισμό των κανόνων δεοντολογίας, αλλά αρνείται να δεσμευτεί από αυτούς, δημιουργώντας μια απαράδεκτη θεσμική ανισορροπία. Επιπλέον, η υπαγωγή της γραμματείας στην αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι άκρως προβληματική, καθώς δεν σέβεται τη διάκριση των εξουσιών. Τέλος, οι λεγόμενοι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες στο "Σώμα Δεοντολογίας" πρέπει να επανεκλέγονται μετά από τρία χρόνια. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους", συνεχίζει ο Simon.

"Αντί να εστιάζει στον καθορισμό σαφών νομικών κανόνων και προτύπων, το σώμα θα αποφαίνεται στο ολισθηρό έδαφος της δεοντολογίας, το οποίο έχει τη δυνατότητα πολιτικής κατάχρησης", εξηγεί ο Simon. "Το σώμα αυτό δεν πρέπει να αντικαταστήσει ταυτόχρονα την αστυνομία, τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Ούτε μπορεί να γίνει υπερδύναμη έναντι τόσο της νομοθετικής όσο και της εκτελεστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως επικίνδυνο σχέδιο για αυταρχικές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν παρόμοια όργανα σε εθνικό επίπεδο για να καταπνίξουν την αντιπολίτευση".

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 177 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα