"Riippumaton eettinen elin" on rintamahyökkäys Euroopan parlamentarismia vastaan.

25.04.2024 9:21

"Riippumaton eettinen elin" on rintamahyökkäys Euroopan parlamentarismia vastaan.

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Oikeussalin yksityiskohta

Niin kutsuttu riippumaton eettinen elin on perustaltaan puutteellinen ja uhkaa Euroopan parlamentarismia. Nykymuodossaan siltä puuttuu oikeusperusta, se heikentää vallanjakoa eikä takaa riippumattomuuttaan. EPP-ryhmä vastustaa siksi jyrkästi EU:n toimielinten äskettäisten neuvottelujen tulosta ja vaatii tarkistettua lähestymistapaa. EU:n julkisten virkojen standardeja käsittelevä komissio olisi paljon parempi ratkaisu.

"Ehdotetun elimen oikeus tutkia ja julkaista yksittäisiä tapauksia voisi johtaa siihen, että viattomat Euroopan parlamentin jäsenet joutuisivat julkisuuteen ja yleisen mielipiteen tuomioistuimen tuomittaviksi jopa silloin, kun mitään väärinkäytöksiä ei ole tapahtunut", sanoo Euroopan parlamentin jäsen Sven Simon, EPP-ryhmän edustaja parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa.

"Neuvosto osallistuu eettisten sääntöjen laatimiseen, mutta kieltäytyy sitoutumasta niihin, mikä aiheuttaa institutionaalisen epätasapainon, jota ei voida hyväksyä. Lisäksi sihteeristön asettaminen komission alaisuuteen on erittäin ongelmallista, koska se ei noudata vallanjakoa. Eettisen elimen niin sanotut riippumattomat asiantuntijat on valittava uudelleen kolmen vuoden kuluttua. Tämä vaarantaa heidän riippumattomuutensa", Simon jatkaa.

"Sen sijaan, että elin keskittyisi selkeiden oikeudellisten sääntöjen ja normien laatimiseen, se tekee päätöksiä etiikan liukkaalla maaperällä, mikä saattaa johtaa poliittiseen väärinkäyttöön", Simon selittää. "Tämä elin ei saa samanaikaisesti korvata poliisia, syyttäjiä ja tuomareita. Siitä ei myöskään saa tulla Euroopan unionin lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan supervalta. Tämä voisi toimia vaarallisena mallina itsevaltaisille hallituksille, jotka voisivat luoda vastaavia instituutioita kansallisella tasolla opposition tukahduttamiseksi."

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö