Onafhankelijk Ethisch Orgaan' een frontale aanval op Europees parlementarisme

25.04.2024 9:21

Onafhankelijk Ethisch Orgaan' een frontale aanval op Europees parlementarisme

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Detail rechtszaal

Het zogenaamde "onafhankelijk ethisch orgaan" vertoont fundamentele gebreken en vormt een bedreiging voor het Europees parlementarisme. In zijn huidige vorm ontbeert het een wettelijke basis, verzwakt het de scheiding der machten en slaagt het er niet in zijn onafhankelijkheid te waarborgen. De EVP-Fractie is daarom sterk gekant tegen het resultaat van de recente onderhandelingen tussen de EU-instellingen en roept op tot een herziene aanpak. Een 'Standards in EU Public Office Commission' zou een veel betere oplossing zijn.

"Het recht van het voorgestelde orgaan om individuele gevallen te onderzoeken en te publiceren zou ertoe kunnen leiden dat onschuldige leden van het Europees Parlement publiekelijk worden ontmaskerd en veroordeeld door het hof van de publieke opinie, zelfs in gevallen waarin er geen sprake is van wangedrag," zegt Sven Simon, Europees Parlementslid en woordvoerder van de EVP-Fractie in de Commissie Constitutionele Zaken van het Parlement.

"De Raad is betrokken bij het opstellen van de ethische regels, maar weigert eraan gebonden te zijn, wat een onacceptabele institutionele onevenwichtigheid creëert. Bovendien is het zeer problematisch om het secretariaat onder het gezag van de Commissie te plaatsen, aangezien de scheiding der machten hierdoor niet wordt gerespecteerd. Tot slot moeten de zogenaamde onafhankelijke deskundigen in het 'Ethisch Orgaan' na drie jaar worden herkozen. Dit brengt hun onafhankelijkheid in gevaar," vervolgt Simon.

"In plaats van zich te richten op het opstellen van duidelijke wettelijke regels en normen, zal het orgaan oordelen op het glibberige terrein van de ethiek, wat het potentieel heeft voor politiek misbruik," legt Simon uit. "Dit orgaan mag niet tegelijkertijd de politie, aanklagers en rechters vervangen. Het mag ook geen supermacht worden over zowel de wetgevende als de uitvoerende macht van de Europese Unie. Dit zou kunnen dienen als een gevaarlijke blauwdruk voor autocratische regeringen om soortgelijke instellingen op nationaal niveau te creëren om oppositie te smoren."

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud