"Sõltumatu eetikakogu" on ründav rünnak Euroopa parlamentarismi vastu.

25.04.2024 9:21

"Sõltumatu eetikakogu" on ründav rünnak Euroopa parlamentarismi vastu.

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Kohtusaal detail

Niinimetatud "sõltumatu eetikakogu" on põhimõtteliselt vigane ja ohustab Euroopa parlamentarismi. Praegusel kujul puudub tal õiguslik alus, ta nõrgestab võimude lahusust ja ei suuda tagada oma sõltumatust. Seetõttu on EPP fraktsioon tugevalt vastu ELi institutsioonide vaheliste hiljutiste läbirääkimiste tulemustele ja nõuab muudetud lähenemisviisi. Palju parem lahendus oleks "ELi ametnikele esitatavate nõuete komisjon".

"Kavandatava organi õigus uurida ja avaldada üksikjuhtumeid võib viia selleni, et Euroopa Parlamendi süütuid liikmeid paljastatakse avalikult ja mõistetakse avaliku arvamuse kohtus hukka isegi siis, kui ei ole toimunud mingeid rikkumisi," ütleb Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjonis EPP fraktsiooni pressiesindaja Sven Simon, kes on Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni liige.

"Nõukogu osaleb eetikareeglite kehtestamises, kuid keeldub neid järgimast, mis tekitab vastuvõetamatu institutsioonilise tasakaalustamatuse. Lisaks on sekretariaadi allutamine komisjonile väga problemaatiline, sest see ei pea kinni võimude lahususest. Lõpuks tuleb nn eetikaorgani nn sõltumatud eksperdid kolme aasta pärast uuesti valida. See ohustab nende sõltumatust," jätkab Simon.

"Selle asemel, et keskenduda selgete õiguslike eeskirjade ja standardite kehtestamisele, hakkab see organ otsustama eetika libedal pinnal, millel on potentsiaali poliitiliseks kuritarvitamiseks," selgitab Simon. "See organ ei tohi samaaegselt asendada politseid, prokuröre ja kohtunikke. Samuti ei tohi sellest saada ülemvõimu nii seadusandliku kui ka täidesaatva võimu üle. See võib olla ohtlik musternäidis autokraatlikele valitsustele, et luua sarnaseid institutsioone riiklikul tasandil, et lämmatada opositsiooni."

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave