"Независим етичен орган" е фронтална атака срещу европейския парламентаризъм

25.04.2024 9:21

"Независим етичен орган" е фронтална атака срещу европейския парламентаризъм

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия
Подробности за съдебната зала

Така нареченият "Независим етичен орган" е фундаментално погрешен и застрашава европейския парламентаризъм. В сегашния си вид той няма правно основание, отслабва разделението на властите и не гарантира своята независимост. Ето защо Групата на ЕНП категорично се противопоставя на резултата от последните преговори между институциите на ЕС и призовава за преразглеждане на подхода. Много по-добро решение би било създаването на "Комисия по стандартите за публичните длъжности в ЕС".

"Правото на предложения орган да разследва и публикува отделни случаи може да доведе до публично разобличаване на невинни членове на Европейския парламент и осъждането им от съда на общественото мнение дори в случаи, в които не е извършено нарушение", казва Свен Симон, член на ЕП, говорител на Групата на ЕНП в Комисията по конституционни въпроси на Парламента.

"Съветът участва в определянето на етичните правила, но отказва да се обвърже с тях, което създава неприемлив институционален дисбаланс. Освен това поставянето на секретариата под ръководството на Комисията е изключително проблематично, тъй като не зачита разделението на властите. И накрая, така наречените независими експерти в "Етичния орган" трябва да бъдат преизбирани след три години. Това компрометира тяхната независимост", продължава Симон.

"Вместо да се съсредоточи върху установяването на ясни правни правила и стандарти, органът ще се произнася на хлъзгавата почва на етиката, което има потенциал за политически злоупотреби", обяснява Симон. "Този орган не трябва да замества едновременно полицията, прокуратурата и съдиите. Той не може да се превърне и в суперсила над законодателната и изпълнителната власт на Европейския съюз. Това може да послужи като опасен план за автократични правителства да създават подобни институции на национално ниво, за да задушават опозицията."

Бележка към редакторите

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 177 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание