Rozwój

Wpływ na pomoc rozwojową UE

W praktyce komisja odpowiada za podejmowanie decyzji w sprawie budżetu na unijną pomoc rozwojową oraz monitorowanie prac Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i wszystkich podmiotów korzystających z funduszy pomocowych UE. Regularnie angażuje się w dialog polityczny, zarówno na szczeblu dwustronnym, jak i z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi oraz na forach międzyparlamentarnych, promując wartości demokratyczne, dobre rządy i prawa człowieka w krajach rozwijających się.

Komisja ta dąży również do lepszej koordynacji między państwami i agencjami będącymi donatorami, włączając również w to porozumienia o współpracy z krajami rozwijającymi się. Grupa EPL przyczyniła się do opracowania procedur udzielania pomocy finansowej państwom trzecim.

Wychodząc poza wsparcie finansowe

Dla Grupy EPL eliminacja ubóstwa musi pozostać głównym elementem europejskiej polityki rozwoju. Uważamy, że pomoc powinna koncentrować się na najuboższych krajach i państwach niestabilnych, w których skrajne ubóstwo jest powszechne, a pomoc może mieć największy wpływ.

Ponieważ jednak sama pomoc nie przyczyni się do rozwoju, chcemy zrobić więcej. Do naszych priorytetów należy również promowanie pokoju, praw człowieka, demokracji, dobrych rządów oraz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Regularnie apelowaliśmy o konkretne działania służące temu, by wewnętrzne strategie polityczne UE w dziedzinie migracji, handlu, finansów, rolnictwa i środowiska były zgodne z globalnymi założeniami rozwoju, takimi jak milenijne cele rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Grupa EPL dała zielone światło dla Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest wyeliminowanie podstawowych przyczyn migracji. Fundusz ma zapewnić 3,3 mld EUR w formie pożyczek i gwarancji, które uruchomią  44 mld EUR prywatnych inwestycji w obszarach zagrożonych, głównie w Afryce, ale także na Bałkanach Zachodnich i na Bliskim Wschodzie.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Sprawy zagraniczne

więcej na temat

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE

Damy w Bieli odbierają Nagrodę Sacharowa

Osiem lat po tym jak Parlament Europejski przyznał im Nagrodę Sacharowa na rzecz wolności myśli, kubańskie &quo...

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE

Nowe sposoby finansowania pomocy rozwojowej

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 25 września końcowy dokument poświęcony Milenijnym Celom Rozwoju. Poroz...

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE

Euromajdan coraz bliżej Nagrody Sacharowa

Decyzją posłów komisji spraw zagranicznych, rozwoju i podkomisji praw człowieka Euromajdan, reprezentowany pr...

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE

Eliminacja ubóstwa sposobem walki z migracją i terrorem

„Jeśli chcemy, aby ludzie nie opuszczali swoich krajów z powodu wojen, ...

Załaduj więcej +