committee

Żvilupp

Ninfluwenzaw l-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE

Fuq nota prattika, dan il-kumitat huwa responsabbli biex jiddeċiedi l-baġit għan-nefqa tal-għajnuna tal-UE, u jissorvelja lill-Kummissjoni Ewropea, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lil dawk kollha li jużaw il-fondi ta' għajnuna tal-UE. Huwa jimpenja ruħu regolarment fi djalogu politiku, kemm b'mod bilaterali kif ukoll ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u fora interparlamentari rilevanti, li fih jippromwovi l-valuri demokratiċi, il-governanza tajba u d-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Qed jinsisti wkoll għal koordinazzjoni aħjar bejn il-pajjiżi donaturi u l-aġenziji, inklużi ftehim ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-Grupp tal-PPE għen fl-iżvilupp tal-proċeduri għall-għoti ta' assistenza finanzjarja lill-pajjiżi terzi.

Lil hinn mill-assistenza finanzjarja

Għall-Grupp tal-PPE, il-qerda tal-faqar trid tibqa' fil-qalba tal-Politika Ewropea tal-Iżvilupp. Aħna nemmnu li l-għajnuna għandha tiffoka fuq l-ifqar pajjiżi u stati fraġli, fejn il-faqar estrem huwa mifrux u fejn l-għajnuna jista' jkollha l-akbar impatt possibbli.

Madankollu, minħabba li l-għajnuna waħedha mhux se toħloq żvilupp, irridu naħdmu aktar minn hekk: il-promozzjoni tal-paċi, id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, il-governanza tajba, kif ukoll l-iżvilupp soċjali, ekonomiku u ambjentali sostenibbli, huma wkoll prijoritajiet ewlenin għalina. Aħna nappellaw regolarment għal miżuri konkreti biex il-politiki interni tal-UE dwar il-migrazzjoni, il-kummerċ, il-finanzi, l-agrikoltura u l-ambjent ikunu kompatibbli mal-għanijiet tal-iżvilupp globali, bħall-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti.

Il-Grupp tal-PPE ta l-approvazzjoni tiegħu lill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli li għandu l-għan li jindirizza l-għeruq tal-kawżi tal-migrazzjoni billi jingħataw €3.3 biljun f'self u tiġi żgurata l-mobilizzazzjoni ta' €44 biljun f'investiment privat f'żoni ta' riskju, l-aktar fl-Afrika iżda wkoll fil-Balkani tal-Punent u fil-Lvant Nofsani.

Committee picture